top of page

Poděkování městu Hejnice

Město Hejnice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 13 350 Kč.

Prostředky byly použity na úhradu lékařského počítačového programu Medicalc software a Karty pacienta Cardoid Systems pro terénní a lůžkový hospic.

Děkujeme!

bottom of page