top of page

Projekt nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.

Nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016641

Předmětem projektu je pořízení nízkoemisních vozidel a notebooků pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. za účelem poskytování odlehčovací služby. Tato sociální služba je poskytována osobám z cílových skupin: senioři a osoby se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: “Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství” a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt “Nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Commenti


bottom of page