top of page

V roce 2022 jsme toho dokázali opravdu hodně

Jsme nezisková organizace a díky dárcům a dobrovolníkům je náš hospic příjemným místem. Podporují nás firmy, nadace, jednotlivci, města i malé vesnice, nebo ambasadoři, kteří zorganizují sbírku a její výtěžek věnují hospici. Dary jsou pro nás důležité, tvoří přibližně 10 % výnosů. Pomáhají nám dofinancovat služby pro klienty, které jsou částečně hrazeny z příspěvků zdravotních pojišťoven, ministerstva práce, kraje, měst i obcí. I sami klienti si na službu připlácí.

V kampani Pošli dobro do hospice dárci přispěli více než 300 000 Kč, tj. téměř celý rok péče pro jednoho klienta. Každý den péče totiž musíme dofinancovat částkou 850 Kč.

Díky nadacím, sbírkám dárců i firemní podpoře jsme do hospice mohli pořídit nové auto pro domácí hospic, antidekubitní matrace, oxygenátory, nové velké lůžko, bezdrátová signalizace,  který klientům umožňuje zavolat sestřičku i z koupelny nebo zahrady. Máme nové povlečení a peřiny, hygienické dvojboxy na prádlo, opravili jsme židle na pokojích a pořídili nové pohovky. Dárci přispěli jste i na mzdy sestřiček a koordinátorku dobrovolníků Alenku.

V roce 2022 jsme se s příznivci konečně mohli bez omezení potkávat. V červnu proběhla na nádvoří hospice Benefice pro hospic, na které vystoupil Daniel Matejča, Kuba Horák a Severáček. Na podzim jsme obnovili setkávání Klubu přátel hospice. V prosinci nám studenti ze St. Andrew Univerzity zazpívali pravé americké gospely. Proběhly celkem tři Knihy života – vzpomínkové obřady pro pozůstalé a výlet Klubu pozůstalých do Kryštofova Údolí. V hospici pracuje více než 70 dobrovolníků, kteří se také potkávají, např. při opékání buřtů na hospicové zahradě.

Individuální dárci věnovali hospici v minulém roce 1 550 034 Kč a firemní dárci 3 011 700 Kč.

Vaší podpory si opravdu vážíme. Díky Vám můžeme poskytovat kvalitní paliativní péči všem lidem na konci života podle jejich potřeb. Děkujeme.


Comments


bottom of page