top of page

Změna ceny za pobytovou odlehčovací službu

Od 1. 1. 2024 upravujeme v souladu s vyhláškou ceny za pobytovou odlehčovací službu. Nově bude strava za 255 Kč na den a ubytování za 305 Kč na den. Počet hodin účtujeme podle náročnosti péče, výši domlouváme s pečujícím dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle mezi 1,5 až 5 hodinami za den.

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.Comentários


bottom of page