Milí příznivci hospicové péče,

dovolujeme si Vás pozvat na Národní pouť za hospice, kterou pořádá Asociace hospicové paliativní péče ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským.

“Hospicové dílo potřebuje duchovní a hodnotovou oporu, bez toho žádný hospic není skutečným hospicem. Chovám naději, že se sejdeme ze všech hospiců a v co největším počtu, že každý z nás svojí účastí podpoří společné dobro.”

citace z dopisu

PhDr. et Mgr. Roberta Huneše
prezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
člena Etické komise ministra zdravotnictví Vlády České republiky