Domácí hospicová péče je zdravotně sociální služba, která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života.

Video o domácím hospici

Nabízí služby lékaře, zdravotní sestry a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém přirozeném domácím prostředí.

Služba je poskytována v České republice, v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km.

Náš tým dojíždí k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc.

Pacientům přijatým do domácí hospicové péče nabízíme: dostupnost ošetřovatelské služby 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Zdravotní sestra je v nepřetržité pohotovosti, pacient či jeho rodina se na ni mohou kdykoliv telefonicky obrátit. Nabízí radu také v sociální oblasti, psychologickou i duchovní pomoc.

Poskytujeme:

 • paliativní péči, která je zaměřená na léčbu bolesti a na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, která respektuje přání pacienta a jeho rodiny
 • sociální služby a psychologickou nebo duchovní péči pacientům v domácím prostředí
 • důležité kontakty a informace související s péčí o umírající
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení speciálních pomůcek

Podmínky pro přijetí klienta:

 • pacient trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nebo terminálním stádiu a byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se pacient rozhodl sám nepokračovat v protinádorové léčbě
 • pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem
 • pacient rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy
 • v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o pacienta
 • bydliště pacienta v době ošetřování je v Liberci, Jablonci nad Nisou a jeho okolí do 30 km

Kdo může požádat o přijetí:

 • pacient
 • rodina
 • praktický lékař
 • ošetřující lékař při hospitalizaci

Poznámka: Rodina a pacient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a podat žádost o přijetí do lůžkového hospice nebo jiného zdravotnického zařízení. Službu je možné využívat krátkodobě, opakovaně, vždy podle aktuálního stavu a potřeb.