Ceník úhrad za poskytování domácí hospicové péče platný od 1.5.2021

Domácí hospic

Zdravotní služby domácího hospice – péče o pacienta v terminálním stavu na základě indikace hospicovým lékařem podle indikačních kritérií danými Metodickým pokynem MZČR s pohotovostní službou – odbornost 926hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní služby domácího hospice – domácí paliativní péče na základě indikace ošetřujícím lékařem (lékař zdravotnického zařízení nebo praktický lékař) po schválení hospicovým lékařem s pohotovostní službou – odbornost 925hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Úhrada za koordinaci služeb domácího hospice100 Kč/den
Úkony sestry domácí péče na základě indikace ošetřujícím lékařem (lékař lůžkového zdravotnického zařízení nebo praktický lékař) bez pohotovostní služby – odbornost 925hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Spotřebovaný zdravotnický materiál (potřeby pro cévkování, potřeby pro injekční aplikaci léčiv, atp.)  – pro klienty v domácí paliativní péči a domácí péčidle aktuálních nákupních cen hospice

Smluvními pojišťovnami našeho zařízení jsou VZP, VoZP, OZP, ZP MVČR, ZPŠ, ČPZP