vrchní sestra
Pavla Březinová
tel.: 733 741 982
pavla.brezinova@hospiczdislavy.cz