vrchní sestra
Pavla Krejčíková
tel.: 733 741 213
pavla.krejcikova@hospiczdislavy.cz