(tzv. respitní pobyt)

Cílem služby:

Je umožnit pečující osobě, aby si mohla odpočinout, zregenerovat síly a současně zajistit bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Posláním služby je poskytovat péči osobám závislým na pomoci druhé osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, na přechodnou dobu, maximálně na dobu 3 měsíců. Pečovatelé pomáhají našim klientům zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu (oblékání, podání stravy, hygieně, zajištění sociálního kontaktu).

Komu je naše služba určena:

Osobám se sníženou soběstačností v důsledku věku, chronické nemoci nebo jiného zdravotního postižení, kde lze předpokládat zhoršení jejich zdravotního stavu (terminálně nemocní s různými diagnózami, onkologicky nemocní, kardiaci, klienti s CHOPN, klienti po CMP), o které pečuje rodina nebo jiné osoby v domácím prostředí.

Klienta není možné přijmout, pokud:

 • je naplněna kapacita zařízení
 • žádá o službu, kterou neposkytuje naše zařízení
 • jeho zdravotní stav vyžaduje péči na akutním lůžku
 • trpí apalickým syndromem z důvodu vysoké náročnosti ošetřovatelské péče vyžadující specializované pracoviště
 • jeho zdravotní stav vyžaduje péči zařízení se zvláštním režimem (nemocní Alzheimerovou nemocí, dementní, atp., kteří chodí a u nichž
 • existuje riziko odchodu z oddělení či budovy – „bloudění“)
 • je závislý na návykových látkách

Jaké služby poskytujeme:

 • ubytování včetně úklidu a praní
 • celodenní stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuálních potřeb
 • pomoc při osobní hygieně dle individuálních potřeb
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • duchovní a pastorační služba

Materiálně technické zázemí:

Odlehčovací služba je poskytována podle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je realizována v prostorách hospice na jednolůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a WC. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky a kompenzačními pomůckami, TV a wifi. Součástí budovy je kaple a zahrada, která umožňuje uživatelům venkovní posezení. Návštěvy jsou možné v průběhu celého dne.

Co je třeba pro přijetí:

 •  žádost o přijetí potvrzenou ošetřujícím lékařem
 •  zdravotní záznam vyplněný ošetřujícím lékařem
 •  občanský průkaz
 •  kartu pojišťovny
 •  užívané léky na celou dobu pobytu
 •  pleny a další hygienické pomůcky na celou dobu pobytu
 •  příp. Rozhodnutí o přidělení Příspěvku na péči

 

Dotazník spokojenosti a Pravidla pro podávání stížností:

Pokud jste využili Odlehčovacích služeb a chtěli byste přispět ke zkvalitnění naší práce, pomůžete nám vyplněním anonymního dotazníku spokojenosti.
Ke stažení zde: dotaznik-spokojenosti

Vyplněný dotazník je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu info@hospiczdislavy.cz, vhodit jej do schránky Stížností a připomínek vedle vstupních dveří do Poraden jednotlivých středisek, nebo jej zaslat na adresu: Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321, Liberec 460 01

Pokud s naší  službou nebudete spokojeni, můžete podat stížnost. Pravidla pro podání stížnosti: pravidla-pro-podavani-stiznosti