Lůžkový hospic – pobytová odlehčovací služba

Strava170,- Kč/den
Ubytování210,- Kč/den
Úhrada za péči 130,- Kč/hod
Počet hodin účtujeme podle náročnosti péče, výši domlouváme
s pečujícím dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle
mezi 1,5 až 5 hodinami za den
Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb.
a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

Ceník je platný od 1.8. 2019.