Lůžkový hospic – pobytová odlehčovací služba

Strava170 Kč/den
Ubytování210 Kč/den
Úhrada za péči130 Kč/hod
Počet hodin účtujeme podle náročnosti péče, výši domlouváme s pečujícím dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle mezi 1,5 až 5 hodinami za den.
Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Ceník je platný od 1.1.2021