sociální pracovník lůžkového hospice
Bc. Jiří Vencl
tel.: 733 627 749
e-mail: jiri.vencl@hospiczdislavy.cz