Poradna je určena:

• nevyléčitelně nemocným a umírajícím  v domácím prostředí, zdravotnickém nebo sociálním zařízení

• blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících

• pozůstalým

• profesionálům pečujícím o umírající

• dobrovolníkům, kteří se chtějí věnovat nevyléčitelně nemocným a umírajícím

• osobám s jiným zdravotním postižením, osobám v krizi a seniorům

Služby poradna poskytuje klientům bez omezení věku.

Nabízíme:

• psychosociální a spirituální pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich blízkým

• podporu pozůstalým, možnost být v kontaktu také po úmrtí jejich blízkého prostřednictvím písemného, telefonního nebo osobního setkání

• psychickou i profesně odbornou podporu profesionálům pečující o umírající

• poskytnutí informací laické i odborné veřejnosti o hospicové problematice

• program pro zaškolování dobrovolníků

Principy poskytovaných služeb Poradny Zdislava:

• usilujeme o zachování kvality a důstojnosti lidského života až do jeho konce

• respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na zachování individuálního přístupu

• klienti mohou využívat služeb Poradny anonymně

• poradenství je poskytováno kvalifikovanými pracovníky s lidským přístupem

• služby jsou poskytovány bezplatně

Způsoby poskytování služeb Poradny Zdislava:

• telefonické poradenství: 605 11 13 13  pondělí – neděle 8:00 – 20:00 hodin

• osobní kontakt v prostorách Poradny v Liberci, České Lípě a v Turnově

• poradenství v terénu v domácím prostředí klientů

• internetové poradenství

• prostřednictvím emailu: info@hospiczdislavy.cz

• pravidelná setkání v Klubu Zdislava určená pozůstalým, Kniha života

• prostřednictvím formuláře v úvodu webových stránek “První kontakt s námi”

 

Dotazník spokojenosti a Pravidla pro podávání stížností

Pokud jste využili služeb  Poradny a chtěli byste přispět ke zkvalitnění naší práce, pomůžete nám vyplněním  krátkého anonymního dotazníku spokojenosti ke stažení zde: Anonymní-dotazník-spokojenosti 

Vyplněný dotazník je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu info@hospiczdislavy.cz, vhodit jej do schránky Stížností a připomínek vedle vstupních dveří do Poraden jednotlivých středisek, nebo jej zaslat na adresu Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01

Pokud s naší  službou nebudete spokojeni, můžete podat stížnost. Pravidla pro podání stížnosti naleznete zde.