Poradna je určena:

• nevyléčitelně nemocným a umírajícím  v domácím prostředí, zdravotnickém nebo sociálním zařízení
• blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících
• pozůstalým
• profesionálům pečujícím o umírající
• dobrovolníkům, kteří se chtějí věnovat nevyléčitelně nemocným a umírajícím
• osobám s jiným zdravotním postižením, osobám v krizi a seniorům
Služby poradna poskytuje klientům bez omezení věku.

Nabízíme:

• psychosociální a spirituální pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich blízkým
• podporu pozůstalým, možnost být v kontaktu také po úmrtí jejich blízkého prostřednictvím písemného, telefonního nebo osobního setkání
• psychickou i profesně odbornou podporu profesionálům pečujícím o umírající
• poskytnutí informací laické i odborné veřejnosti o hospicové problematice
• program pro zaškolování dobrovolníků

Principy poskytovaných služeb Poradny Zdislava:

• usilujeme o zachování kvality a důstojnosti lidského života až do jeho konce
• respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na zachování individuálního přístupu
• klienti mohou využívat služeb Poradny anonymně
• poradenství je poskytováno kvalifikovanými pracovníky s lidským přístupem
• služby jsou poskytovány bezplatně

Způsoby poskytování služeb Poradny Zdislava:

• telefonické poradenství: 605 11 13 13  pondělí – neděle 8:00 – 20:00 hodin
• osobní kontakt v prostorách Poradny v Liberci a v České Lípě
• poradenství v terénu v domácím prostředí klientů
• prostřednictvím e-mailu: info@hospiczdislavy.cz
• prostřednictvím formuláře v úvodu webových stránek “První kontakt s námi”
• pravidelná setkání pozůstalých v Klubu Zdislava, obřad pro pozůstalé Kniha života

Dotazník spokojenosti a Pravidla pro podávání stížností
Pokud jste využili služeb  Poradny a chtěli byste přispět ke zkvalitnění naší práce, pomůžete nám vyplněním  krátkého anonymního dotazníku spokojenosti, který je ke stažení zde: Anonymní-dotazník-spokojenosti 
Vyplněný dotazník je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu info@hospiczdislavy.cz, vhodit do schránky Stížností a připomínek vedle vstupních dveří do Poraden jednotlivých středisek, nebo zaslat na adresu Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Pokud s naší  službou nebudete spokojeni, můžete podat stížnost. Pravidla pro podání stížnosti naleznete zde.