Ve dnech  13. – 24.7.2020 bude půjčovna kompenzačních pomůcek poskytovat služby v omezeném režimu.

Odpovědný pracovník půjčovny pomůcek v tuto dobu: Mgr. Miroslav Kloz – tel. 734 435 146

Veškeré požadavky na půjčovnu pomůcek prosíme sjednávat nejlépe telefonicky.

Děkuji za pochopení.

Bc. Rudolf Rieger, DiS.

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  je zaměřena na trvale ležícího pacienta.

Nejvýznamnější pomůckou naší nabídky jsou elektrická polohovací lůžka. Ta jsou uživatelům vždy dodávána v kombinaci s kvalitní antidekubitní matrací a jídelním stolkem. Lůžko je zhotoveno ve dřevěném obložení a dobře zapadá do domácího prostředí. Průměrné stáří lůžek nepřekračuje
3 roky. Zajištěni dopravy, montáže a seznámení s obsluhou je samozřejmostí. V současné době disponuje půjčovna polohovacími lůžky v počtu 41 kusů.

Uživatelům s vyšší postavou nabízíme polohovací lůžka s délkou ložné plochy 220 cm. Tato lůžka jsme získali díky finanční podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Významnou položkou v nabídce půjčovny jsou koncentrátory kyslíku pro pacienty s dechovou tísní.

Z dalšího vybavení půjčovny můžeme jmenovat z přístrojového vybavení např. odsávačky hlenů nebo lineární dávkovače léků a z pomůcek k usnadnění domácí péče invalidní vozíky, toaletní a sprchové židle či chodítka.