Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V roce 2021 poskytlo částku 60 000 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu cestovného pro pečovatele terénní odlehčovací služby.

Děkujeme!