Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje terénní odlehčovací službu.

Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy.

V roce 2020 poskytlo částku 60 000 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu cestovného pro pečovatele terénní odlehčovací služby.

Děkujeme!