Statutární město Liberec nás v roce 2020 v rámci systému 5Kč/obyvatele

podpořilo za svého rozpočtu částkou 480 210 Kč.

Tyto finanční prostředky byly určené na podporu lůžkového hospice.

Děkujeme!