Statutární město Liberec nás v roce 2020 podpořilo za svého rozpočtu částkou 200 000 Kč.
Tyto finanční prostředky byly určené na mzdy pracovníků v odlehčovací službě
a na nemateriální náklady.

Děkujeme za partnerství!

Tým Hospice sv. Zdislavy