Pojďte se, společně s námi, ohlédnout za rokem 2020 v naší výroční zprávě.
Loňský rok nebyl jednoduchý a přinesl mnoho těžkých chvil, ale také vlnu nebývalé pomoci, solidarity a sdílení.

výroční zpráva_2020