Děkujeme

Služby poskytované Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s. by se neobešly bez podpory mnoha z Vás, sponzorů, dárců, přátel a dobrovolníků. Vám všem chceme vyjádřit naše poděkování za to, že  můžeme  poskytovat kvalitní péči..
.

rosa 

rok 2017

rok 2016  

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011 

rok 2010

rok 2009