top of page
Budova Hospicu sv. Zdislavy

S námi nikdy nezůstanete sami.

Usilujeme o to, aby nemocní žili co nejlépe

až do posledních chvil svého života.

Staráme se, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí. Přinášíme potřebný prostor a čas na důstojné prožití posledních chvil života a rozloučení se s blízkými. Respektujeme důstojnost nemocných za všech okolností.

 

Jednolůžkové pokoje s možností přistýlky, klid a soukromí, pochopení a vstřícnost personálu hospice nabízejí možnost vyrovnání vztahů, zamyšlení nad životem a hledání odpuštění. A to jsou důležité momenty života nejen pro umírajícího, ale i pro toho, jehož život pokračuje dál.

Hospic v číslech

15 let

pomáháme nevyléčitelně nemocným

320 lidí

zdravotníci, lékaři, pečovatelé, specialisté, provozní zaměstnanci i dobrovolníci

1862 klientů

v roce 2022

3 828 hodin

dobrovolnické práce roce v roce 2022

Kdo jsme

Jsme obecně prospěšná společnost registrovaná u Krajského soudu v roce 2009 za účelem zajištění hospicové péče v Libereckém kraji. Jsme nezávislá organizace, která není vázána na politické, církevní či jiné instituce. Jsme členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky.

Vedení společnosti

 

Ing. Taťána Janoušková

ředitelka

Taťána Janoušková ředitelka hospice

Správní rada

 

Ing. Milan Matura

předseda správní rady


MUDr. Jiří Bartoš, MBA

člen správní rady


Ing. Pavel Riss

člen správní rady

Dozorčí rada

 

Pavel Petráček

člen dozorčí rady


Renata Drašarová

člen dozorčí rady
 

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

člen dozorčí rady

Co jsme společně dokázali

Našim cílem je hospicová péče dostupná všem nemocným v Libereckém kraji. 

Hospic budujeme postupně krok za krokem. V roce 2009 jsme začali pečovat o umírající v domácím prostředí.

S obrovskou podporou celého kraje se nám podařilo zrenovovat bývalý sirotčinec a otevřít lůžkový hospic v centru Liberce. 

Projekty hospice

Napsali jste nám

Jsme rádi, že jsme se dokázali postarat o našeho nejbližšího člověka, který mohl být s námi doma do jeho poslední chvíle.

         

Mgr. Anežka Gregorová

Dobrý den, 

chci poděkovat Hospici sv. Zdislavy za příkladnou a nelehkou péče o moji maminku Jiřinu Sochůrkovou, zvláště pak pečovatelskám Blance Netřebské a Jiřince Radoušové.

Ještě jednou moc děkuji.

Sochůrek

Dobrý den,

děkuji moc, že mohl strejda umřít v důstojném prostředí, že u něj mohl do konce života být ten, koho si přál a nikdo ho nevyháněl, že byl v čistotě, krásném prostředí.

Děkuji za každý úsměv od sestřiček. Děkuji a přeji mnoho sil do dalších nelehkých dní

Jana Férová

Jak je hospic financován?


Hospic je financován z více zdrojů. Bez darovaných prostředků se hospic neobejde.

Finance získané od zdravotních pojišťoven a příspěvky od klientů nám na pokrytí nákladů za naše služby zdaleka nestačí. Příspěvek od klientů je stanoven tak, aby služby hospice byly dostupné všem. Chybějící rozdíl  každý rok financujeme z dotací a darů.

 

Nesmírně si vážíme vaší podpory. Děkujeme.

Kolik stojí péče v hospici?

Příjmy Hospice sv. Zdislavy

Výdaje Hospice sv. Zdislavy

Graf příjmy Hospice sv. Zdislavy
Graf výdaje Hospice sv. Zdislavy

Jedná se o data za rok 2022. Podrobnější informace najdete ve výroční zprávě.

Naši dárci

bottom of page