top of page

Darujte

Každý z nás může přispět k tomu, aby naši blízcí odcházeli důstojně, bez bolesti a v klidu. Připojte se k nám.

Pravidelný dar

Jednorázový dar

Dar můžete také zaslat přímo na dárcovský účet: 7173784028/5500

Váš dar nám pomáhá být nablízku nemocným i jejich rodinám.

 

Jsme k dispozici 24 hodin denně. Vnímáme jedinečnost člověka a celý jeho příběh.

Otevřeně mluvíme o umírání, aby každý mohl odejít v klidu a podle svých představ.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, klikněte zde.

Jak se mohu zapojit?

Věřím v hospicovou myšlenku a chci pravidelně podporovat hospic. Jednou ročně budete mít možnost potkat stejně naladěné lidi.

Slavím výročí, pořádám sportovní nebo kulturní akci. Prostě mám chuť pomoci. Uspořádejte výzvu a její výtěžek věnujte hospici.

Chci darovat rychle a jednoduše. Využiju online darovací portál a přispěju na péči v hospici.

Chci zažít radost z darování svého času a dovedností. Potkávejte se s ostatními dobrovolníky hospice.

Zapojím se do výzvy a daruji den, týden nebo měsíc péče v hospici.

Přečtu si informace o tom, proč je dobré ošetřit svou poslední vůli a jak realizovat hodnoty, kterým věřím.

Proč nás lidé podporují?

Chtějí konat dobro

Věří poslání hospiců

Mají dobrou zkušenost
s hospicem

Má to smysl

Co jsme společně dokázali

Našim cílem je hospicová péče dostupná všem nemocným v Libereckém kraji. 

Hospic budujeme postupně krok za krokem. V roce 2009 jsme začali pečovat o umírající v domácím prostředí.

S obrovskou podporou lidí z celého kraje se nám podařilo zrenovovat bývalý sirotčinec a otevřít lůžkový hospic v centru Liberce.

Rozvojové projekty

 

Proměna sirotčince v hospic, vzdělávání a rozvoj našich lidí nebo nákup moderního vybavení pro klienty. Nic z toho by nebylo bez podpory dárců. 

Hospic tvoří lidé

 

Jádro naší práce je v péči. Díky podpoře dárců, kteří spolufinancují mzdy lékařů, sester, pečovatelů a sociálních pracovníků, máme dostatek času a prostoru věnovat se nemocným.

Podrobné informace o naší práci najdete ve výroční zprávě.

Naši dárci

Servis pro dárce

Dar můžete zaslat přímo na dárcovský účet: 7173784028/5500 nebo na účet veřejné sbírky. 

Neváhejte se nám ozvat

Kuličová.jpg

Helena Kuličová

péče o dárce, fundraiserka

734 435 148

dary@hospiczdislavy.cz

Děkujeme.
Společně pomáháme umírajícím a jejich blízkým. 

bottom of page