Středisko Liberec

logo Hospic sv. Zdislavy .

 

logo Hospic sv. Zdislavy

 

Sídlo:
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01

email: info@hospiczdislavy.cz

web: www.hospiczdislavy.cz

IČ: 28700210

bank.  spojení:   996005329/0800

 

Ředitelka organizace

Ing. Taťána Janoušková
tel.: 604 697 317
e-mail: tana.janouskova@hospiczdislavy.cz

.
Domácí hospic
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01


vrchní sestra
Jana Drbohlavová
tel.: 733 741 982
e-mail: jana.drbohlavova@hospiczdislavy.cz

.

sociální pracovník domácího hospice
Bc. Hana Růžičková, DiS.
tel: 734 435 305
e-mail: hana.ruzickova@hospiczdislavy.cz

.

Lůžkový hospic 

Pod Perštýnem 407
Liberec IV-Perštýn
460 01

.

recepce lůžkový hospic
tel.: 481 550 311

.

lůžkové oddělení
tel.:  481 550 312
(1. patro – sesterna)
.

lékaři

MUDr. Marek Sochor – vedoucí lékař
tel.: 481 550 315

.

MUDr. Marie Gaňová
tel.: 481 550 315 
e-mail: marie.ganova@hospiczdislavy.cz

.

MUDr. Alena Polášková
tel.: 481 550 315
e-mail: alena.polaskova@hospiczdislavy.cz
.

vrchní sestra
Bc. Jana Vohlídalová
tel.: 604 697 318
e-mail: jana.vohlidalova@hospiczdislavy.cz
.

sociální pracovník lůžkového hospice
Bc. Jiří Vencl
tel.: 733 627 749
e-mail: jiri.vencl@hospiczdislavy.cz

.
koordinátor dobrovolníků
Bc. Klára Vodičková
tel.: 730 182 714
e-mail: klara.vodickova@hospiczdislavy.cz
.

 

Odlehčovací služby

Pod Perštýnem 407
Liberec  IV-Perštýn
460 01

vedoucí odlehčovacích služeb

Ing. Marie Rissová
tel.:  734 435 145
e-mail: marie.rissova@hospiczdislavy.cz

.

sociální pracovník odlehčovacích služeb
Bc. Hana Růžičková, DiS.
tel: 734 435 305
e-mail: hana.ruzickova@hospiczdislavy.cz

.
Poradna Zdislava

Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01

úterý 12:00 – 17:00
středa 8:00 – 14:00
čtvrtek 12:00 – 17:00

 

vedoucí Poradny Zdislava
Bc. Klára Vodičková
tel.: 730 182 714
e-mail: klara.vodickova@hospiczdislavy.cz

.

sociální pracovník poradny
Bc. Hana Růžičková, DiS.
tel: 734 435 305
e-mail: hana.ruzickova@hospiczdislavy.cz

.

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01

Rudolf Rieger, DiS.
tel.: 730 182 713
e-mail: rudolf.rieger@hospiczdislavy.cz

.

Projektový manažer
oddělení projektů, grantů a dotací
Bc. Kateřina Tomínová
tel.: 731 626 198
e-mail: katerina.tominova@hospiczdislavy.cz
.

Zpracování projektů, péče o dárce, veřejná sbírka
Ing. Albína Horáková
tel.: 737 230 349, 481 550 326
e-mail: albina.horakova@hospiczdislavy.cz

.

Administrativa

vedoucí správy ekonomiky a majetku
Radek Prchal
tel: 737 203 507
e-mail: spravcemajetku@hospiczdislavy.cz
.

ekonom
Jana Sodomková
tel: 481 550 327
e-mail: jana.sodomkova@hospiczdislavy.cz

.