top of page

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2023 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou


  • 1 865 579 Kč na odborné sociální poradenství

  • 3 480 255 Kč na odlehčovací službu pobytovou

  • 4 920 403 Kč na odlehčovací službu terénní

 

Děkujeme.
Kommentare


bottom of page