Ceník platný od 1.5.2021

 

Domácí hospic

Zdravotní služby domácího hospice – péče o pacienta v terminálním stavu na základě indikace hospicovým lékařem podle indikačních kritérií danými Metodickým pokynem MZČR s pohotovostní službou – odbornost 926hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní služby domácího hospice – domácí paliativní péče na základě indikace ošetřujícím lékařem (lékař zdravotnického zařízení nebo praktický lékař) po schválení hospicovým lékařem s pohotovostní službou – odbornost 925hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Úhrada za koordinaci služeb domácího hospice100 Kč/den
Úkony sestry domácí péče na základě indikace ošetřujícím lékařem (lékař lůžkového zdravotnického zařízení nebo praktický lékař) bez pohotovostní služby – odbornost 925hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Spotřebovaný zdravotnický materiál (potřeby pro cévkování, potřeby pro injekční aplikaci léčiv, atp.)  – pro klienty v domácí paliativní péči a domácí péčidle aktuálních nákupních cen hospice

Smluvními pojišťovnami našeho zařízení jsou VZP, VoZP, OZP, ZP MVČR, ZPŠ, ČPZP

Lůžkový hospic

Klient

400 Kč  / den
Přiznaný příspěvek na péči

Doprovázející

100 Kč / noc – doprovázející osoba na pokoji klienta
Obědy a večeře individuálně v ceně nákupu

Stáže a kurzy

cena za stáž 500 Kč/den
cena za kurz 500 Kč/hodina

 

 

Terénní odlehčovací služba

odlehčovací služba135 Kč / hod

 

Lůžkový hospic – pobytová odlehčovací služba

Strava205 Kč/den
Ubytování250 Kč/den
Úhrada za péči135 Kč/hod
Počet hodin účtujeme podle náročnosti péče, výši domlouváme s pečujícím dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle mezi 1,5 až 5 hodinami za den.
Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Půjčovna pomůcek

záloha1-15 dní16-31 dní
Polohovací postel5 000 Kč450 Kč900 Kč
Toaletní židle, chodítka, atd.150 Kč150 Kč
Koncentrátor kyslíku3 000 Kč450 Kč900 Kč
Perfusor3 000 Kč225 Kč450 Kč
Odsávačka2 000 Kč225 Kč450 Kč
Antidekubitní matrace1 000 Kč225 Kč450 Kč
Invalidní vozík1 000 Kč150 Kč300 Kč
Vanový zvedák CAPRI90 Kč / jednorázově s výkonem pečovatele

Montáž polohovací postele  600 Kč

Doprava pomůcek 10 Kč/km tam i zpět

 

Administrativní úkoly – kopírování a služby

A4 jednostranná kopie černobílá2 Kč
A4 oboustranná kopie černobílá4 Kč
A4 jednostranná kopie barevná4 Kč
A4 oboustranná kopie barevná7 Kč
vyhotovení výpisu ze zdrav. dokumentace – cena za každou započatou 1/2 hodinu práce lékaře350 Kč
vyhledání a nahlížení do zdrav. dokumentace – cena za práci a přítomnost zdravotnického pracovníka a činnosti s tím související – cena za každou započatou 1/2 hodinu práce200 Kč