Lůžkový hospic – historie

Stavba a provozování lůžkového hospice je navazujícím projektem na Domácí hospicovou péči. Představuje především možnost zajištění péče o ty pacienty v terminálním stádiu, kteří  nemohou z rodinných či zdravotních důvodů využívat  domácí péči.

Vážení příznivci hospicové péče,
naši milí dárci a souputníci,

kteří jste nás doprovázeli po celé několikaleté
Cestě za lůžkovým hospicem,
ve chvílích těžkých nás podepřeli
- ať již finančně, prací fyzickou,
službou dobrovolnou, nebo dobrou myšlenkou,
zkrátka jste při nás stáli, když bylo potřeba…,

plně v souladu s významem slov : „HOSPIC SOBĚ“

DĚKUJEME VÁM VŠEM.

Radujte se s námi,

protože 

JSME OTEVŘELI HOSPIC SV. ZDISLAVY !!!

hospic let.

budova-hlavní0

 Zde se můžete podívat na několik fotografií z hospice, když jsme se poprvé byli s celým týmem podívat..

Výstavbu hospice jsme připravovali ve spolupráci s Libereckým krajem – hlavním investorem projektu –  od roku 2009. Spojeným úsilím zástupců Statutárního města Liberec a Libereckého kraje byl nalezen vhodný objekt pro hospic – opuštěná budova bývalého Dětského domova v Liberci. Město Liberec darovalo tuto budovu i s pozemky Libereckému kraji a po dlouhých a pečlivých přípravách se započalo se stavbou. Jaké kroky jsme během těchto let až do zahájení rekonstrukce podnikli, v pořadí od nejnovějšího, si můžete prohlédnout zde:

.

HPSZ – prezentace činnosti za období 2010-2013 s výhledem do 2015 .

Zde je k nahlédnutí projektová dokumentace stavby: 

http://www.hospiczdislavy.cz/projektova-dokumentace-stavby/ .

Zde jsou k nahlédnutí naše smlouvy a ostatní dokumenty uzavřené s Libereckým krajem:

http://www.hospiczdislavy.cz/smlouvy-a-ostatni-dokumenty-uzavrene-s-libereckym-krajem/

 

___________________________________________________________________

JE POSTAVENO.

POMOZTE NÁM OTEVŘÍT Hospic sv. Zdislavy v Liberci

.

ho5
.
24-9-2015
.
Vážení a milí příznivci hospicové péče,
.
ještě není konec roku, ale my jsme přesto sváděni k bilancování. Listujeme v duchu léta zpátky a vzpomínáme na své první návštěvy a stáže v českých lůžkových hospicích, na naše povzdechy, jak moc v naší práci takovýto model péče postrádáme a jak rádi bychom ho lidem z našeho kraje nabídli. Během těch 5 let, kdy na Liberecku provozujeme hospicovou péči, jsme se vždy snažili podpořit rodiny v jejich rozhodnutí postarat se o své umírající členy rodiny doma. Někdy to ale ani při nejlepší vůli nešlo a to bylo a je vždy velmi těžká situace. Potom teprve poznáváme hloubku slov: bezbrannost, strach, bolest, zmatek…
.
Záložní plán pro tento případ je prostě jen jeden: prostředí, které vám domov alespoň trochu připomene, ať již tím, že je vám nablízku někdo z rodiny tak, jak vy chcete, nebo že o vás pečuje patřičně profesně i lidsky vybavený tým lidí, který vás doprovodí až do konce vašich dnů.
.
budova hlavní0
.
A tak je dobře, že slyšeli ti, kteří slyšet chtěli a mohli, chopili se svých možností a příležitostí a dokázali s obrovským nasazením celý projekt dovést do tohoto současného bodu:
.
HOSPIC sv. ZDISLAVY JE TÉMĚŘ HOTOVÝ
.
Abychom však mohli přijmout první pacienty, potřebujeme od vás pomoc. Veřejná sbírka „Hospic sobě“ má na kontě téměř 93 600 korun. Potřebujeme však ještě mnohem více, abychom dokoupili vše potřebné. Mnoho důležitých věcí jsme již během posledního roku prostřednictvím českých nadací zakoupili, nebo nám byly darovány.
.
Seznam věcí, které je potřeba ještě zakoupit: seznam
.
.
Za účelem zprovoznění lůžkového hospice byla pro občany libereckého kraje zahájena putovní veřejná sbírka „Dnes ty, zítra já…“ s podtitulem: „HOSPIC SOBĚ“.
.
Sbírka je prováděna:
- shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, zřízeném výhradně pro tento účel
.
dvěma pokladničkami, které jsou putovní v oblasti libereckého kraje. Přihlásit se o ně do svých obchodů, provozů, škol, atd. můžete na tel. čísle 734 435 302 nebo na info@hospiczdislavy.cz
.
-  dárcovskou SMS   (rozklikněte)
.
-  přispět je možné také platební kartou přímo z našeho webu přes dárcovský portál DARUJ  SPRÁVNĚ na konto veřejné sbírky
.
-  24.9. 2015 naleznete v liberecké MF Poukazku_s_alonzí_Hospic sv. Zdislavy_9-2015 a 20.11. 2015 v týdeníku 5+2.
.

-  pokud nám chcete být ještě blíž, staňte se naším přítelem:

.
Předem ze srdce děkujeme všem za příspěvek a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.
.
.
Sbirka_ve_vestibulu_budovy_KU_LK,_U_Jezu,_v_Liberci_medium
.
Účel využití veřejné sbírky: Nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty, obnova technického zázemí organizace.

.

Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KULK 21344/2012. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

Fotogalerie z Hospice sv. Zdislavy č. 9

Po 5 letech úsilí je lůžkový hospic téměř hotový. Zhmotnily se zde spojené síly všech – od vizionářů a přenašečů hospicových myšlenek, hledačů pozemků a opuštěných budov, projektantů, přes řemeslníky až po úklidovou četu, a to vše zabaleno ochranným kabátem zástupců státní správy, úředníků a administrativních pracovníků.
.

Nelze neobdivovat nasazení a často i odvahu všech, kteří pomáhali – vymýšleli, budovali, dávali povolení, hlídali odbornost a dodržení všech možných pravidel, starali se o zdárný průběh, a přitom všem dokázali v sobě udržet onu pravou pohnutku, proč to dělají. Odměnou jim byla vnitřní síla a pohon, aby v náročných situacích nepropadali beznaději, když se něco nezadařilo.
.

Kdybychom chtěli jmenovat všechny, byly by plné noviny. Kdo nás sledoval, ví. Kdo pomáhal, ví také. Opírali jsme se o sebe navzájem.
.

Děkujeme proto všem, všem bez rozdílu. Snad se nám „přese všechno“ podařilo a ještě dále dařit bude naplňovat ono známé: „HOSPIC SOBĚ“. Myslet na druhé i když sám ještě nejsem na řadě je v tomto případě opravdu nejcennější investicí sám do sebe…
.

S vděčností a úctou tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

.

Podívejte se spolu s námi na několik fotografií, bylo těžké pro vás vybrat ty nejhezčí… je jich tolik, protože je tam krásné všechno! Snad se podařilo využít příležitosti, které starý krásný dům nabízel. O zajímavé a útulné koutky a zákoutí tu není nouze, praktické a potřebné se zde snoubí s útulným! A to ještě nemáme závěsy, obrázky… Ale víte jak to bývá, když je člověk zamilovaný… Držte nám palce, abychom si uchovali smysl pro cit a vkus, aby v hospici bylo všem hezky. Zachovejte nám, prosím, přízeň, protože podpora od vás všech je pro nás velmi důležitá…
.

Děkujeme všem šikovným řemeslníkům a celému pracovnímu týmu, který měl rekonstrukci na starosti a radosti…

DSC_0594

 

Hospic sv. Zdislavy zepředu

.

budova8
.
budova9
.
DSC_0072
.
Pojďte dál…
.
ho3
.
DSC_0070
.
ho2
.
ho16
.
DSC_0018
.
DSC_0062
.
DSC_0035
.
DSC_0064
.
DSC_0056
.
DSC_0055
.
DSC_0058
.
ho7
.
DSC_0054
.
Propojení staré budovy a nového křídla
budova6
.
Hospic ze zahrady ke stacionáři/čajovně
budova4
.
budova5
.
čajovna, stacionář
budova7
.
ho15
.
DSC_0013
.
DSC_0011
.
Kaple sv. Zdislavy
.
ho12
.
DSC_0027
.
DSC_0030
.
Pokoje
.
DSC_0017
.
..DSC_0060
.
.DSC_0020
.
. DSC_0021 .
.
ho34
.
Technické zázemí
.
ho20
.
DSC_0007
.
DSC_0008
.
ho19
.
Domácí hospic, administrativní budova
.
DSC_0002
.
.DSC_0076
.
ho23
.
ho24
.
ho27
.
Zahrada
.
DSC_0105
.
DSC_0103
.
ho8
.

 

.

STAVÍME!

Hospic sv. Zdislavy

Po dokončení rekonstrukce objektu a dostavbě dvou křídel, bude mít hospic kapacitu 28 lůžek pro nevyléčitelně nemocné. Lůžka budou rozmístěna ve dvou podlažích, v přízemí bude kuchyň, šatna a prádelna. V půdních prostorách budou umístěny pokoje pro lékaře, stážisty a rodinné příslušníky.

.

 

.

.

.

Fotogalerie z rekonstrukce hospice č. 8

Podívejte se a radujte se s námi, jak se rýsuje náš milý hospic!
Náměstek hejtmana LK  Marek Pieter při 43. kontrolním dnu na stavbě Lůžkového hospice v Libereckém kraji pořídil tyto krásné fotografie. Prostavěnost cca 42 mil.Kč z celkových 85 mil.Kč. Stavba probíhá podle harmonogramu.

fot.1

 

hospic fotog.1

 

fot6

 

fot7

 

fot9

 

fot12

 

fot8

 

fot11

 

fot.2

 

fot4

 

fot5

 

fot3

Fotogalerie z rekonstrukce hospice č. 7

Hlásíme se po nějaké době ze staveniště: práce pokračují den po dni v pravidelném rytmu, odtikávají jako ručičky na ciferníku hodin a my se těšíme až odbijí dvanáctou, konečnou a dveře hospice se otevřou, rozevřou náruč a obejmou první poutníky, které jejich Cesta zavedla až sem…

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 ♥

 

Fotogalerie z hospice č. 6

– kdo vidí ducha?

Práce na rekonstrukci lůžkového hospice se neuložily k zimnímu spánku. Pomalu, ale jistě budova budoucího Hospice sv. Zdislavy vykukuje ze svého obnošeného kabátku. Ten nový, který dostane, už má jasné obrysy. Dobrý duch hospice nám právem mluvil do všeho – inspiroval všechny, kdo měli s projektem a přípravami celé rekonstrukce co do činění a trpělivě se staral o to, aby všechny vášně byly včas zažehnány a všichni měli dobrý pocit, že ze sebe vydali to nejlepší pro společné dílo. Vidíte ho tam? Hlídá si své území… Ještě zdaleka nejsme u konce. Myslete v dobrém na nás a na všechny, kdo se přičiňují, aby člověk, kterému se jeho dny krátí, našel již brzy dobré útočiště pro poslední kousek své Cesty…

Děkujeme, že jste s námi.

Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

fot.1

fot2

fot3

fot4

fot5

 

 

Fotogalerie z hospice č.5

Přinášíme další fotografie z rekonstrukce. Děkujeme, že jste v duchu s námi…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Postavíš hospic, dostaneš buchtu…fotogalerie z hospice č.4

.

Každým týdnem se chodíme „nabít“ na místo rekonstrukce našeho vysněného hospice. Dělníci už nás znají a vědí, že si to chodíme tak trochu pohlídat. Při povídání o tom, jak nám dílo pěkně roste nás napadlo, že bychom mohly dělníky maličko podpořit a s buchtou na dlani jim předat, že pro hospicové holky (a kluky) je lůžkový hospic moc důležitý a tenhle kraj ho nutně potřebuje…

.

DSC_0594

DSC_0570

DSC_0582

DSC_0580

DSC_0592

DSC_0571

DSC_0573

DSC_0574

DSC_0575

DSC_0578

DSC_0579

DSC_0585

DSC_0588

DSC_0589

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_0576

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_0595

DSC_0587

„budem o něco se rvát, ať tu nezůstane stát na kameni kámen…

Fotogalerie z hospice č. 3

Tak opět čtvrtek a kontrolní den, jak to běží v hospici. Práce, práce, práce. Díky za ni, díky všem, kdo se přičiňují. Vidina toho, že už brzy budeme moci potřebným klientům říci „Nebojte, když to doma nejde,zvládneme to v hospici…“ nám dává křídla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Budoucí zázemí Domácí hospicové péče a Půjčovny zdravotnických pomůcek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotogalerie z rekonstrukce hospice č.2

Při každém „kontrolním dni“ je vidět, jak práce postupují a vše se mění. Nové, vznikající se přimyká ke starému, které zde bylo dříve a více toho ví a a pamatuje…  Když večer práce utichnou, potichu si spolu šeptají, jaké to asi bude, když rychlou a halasnou energii běhajích dětí vystřídá poklidný tichý rytmus, který uváženě a moudře kráčí svou cestou –  Domů… Jedno mají ale děti i umírající společné – neví, co bude, jdou do neznáma, přesto ale nesou v sobě naději a víru, že na světě je všechno uspořádáno dobře a není čeho se bát… To nejkratší spojení tam, kde se nachází ten největší logistik ze všech, mají právě oni… Je dobře, když na to člověk někdy zapomene, že má někoho, kdo je s ním a připomene mu to…

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotogalerie z rekonstrukce hospice č.1

Práce na lůžkovém hospici běží tak, jak mají a my děkujeme všem, kteří jakkoli, třeba i pozitivní myšlenkou pomáhají… Rekonstrukce by měla být dokončena do konce května příštího roku. Práce začaly bouráním příček, nyní se otloukají dlažby, obklady, podlahy. Následovat bude zesilování nebo výměna podlah, hrubé rozvody  topení, elektra, kanalizace. K tomu začnou obě přístavby z boku původní budovy.

horizont04-1024x580

Hospic sv. Zdislavy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tiskovka0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 ♥

Rekonstrukce lůžkového hospice již běží!

5. 8. 2014
.
Přinášíme všem příznivcům hospicové péče dobrou zprávu – v budově budoucího lůžkového hospice se již pracuje!
Děkujeme zástupcům Libereckého kraje i Města – všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na spolupráci, bez které bychom se neobešli. Cesta k tomuto okamžiku byla dlouhá, leckdy i trnitá, ale o to víc si považujeme každého na ní dosaženého metru – vážíme si všech, kteří se k nám připojili, pomohli, nebo alespoň drželi pěsti. Pomáháte nám hodně, stačí nahlédnout v menu do „Děkujeme“, nebo si přečíst o pozoruhodném modelu přispění obcí hospicové péči.
Bylo by škoda nezmínit také veřejnou sbírku pořádanou pro občany libereckého kraje Hospic sobě, o které se na webu dočtete v menu v „Možnostech podpory.“ Naleznete zde nejen číslo účtu, ale také aktuální umístění dvou putovních pokladniček, které si můžete vyžádat do svých  firem, obchodů, atd.
Cílem jistě není přestřihávání pásky při slavnostním otevření Hospice sv. Zdislavy – myslíme na všechny ty, kteří služby lůžkového hospice budou potřebovat, ale i na ty, kteří se již nedočkali…
Radujeme se z toho, že se plní naše vize. A nezbývá nám nyní, kromě usilovné práce, než jen tajit dech a popřát panu Láfovi a jeho lidem ze stavební firmy CL EVANS, s.r.o., aby jim dílo šlo dobře od ruky, práce je těšila a vše probíhalo v poklidné tvořivé atmosféře. Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.
.tiskovka0   tiskovka3
.
V areálu bývalého kojeneckého ústavu v ulici U Sirotčince v Liberci se 5.8. 2014 uskutečnila tisková konference u příležitosti zahájení rekonstrukce a dostavby lůžkového hospice.
.
Zúčastnili se jí hejtman Libereckého kraje Martin Půta, člen rady kraje pověřený řízením resortu sociálních věcí Petr Tulpa, primátorka statutárního města Liberec Martina Rosenbergová, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy Taťána Janoušková a jednatel společnosti CL-EVANS s.r.o. Josef Láf. Zhotovitelská firma, CL-EVANS s.r.o., se kterou za Liberecký kraj podepsal hejtman Martin Půta smlouvu 18. července 2014, přestavbu budovy provede za 93.897.821 Kč včetně DPH. Původní odhad projektantů byl 140 mil. Kč. Staveniště bylo firmě předáno v pondělí 21. července 2014.
V současné době probíhají vyklízecí práce a bourání uvnitř hlavní budovy.
.
„Výstavbu lůžkového hospice připravoval Liberecký kraj od roku 2009. Jedním z bodů našeho programu pro krajské volby bylo dokončení jeho projektové přípravy včetně zajištění financování. To jsme splnili již v loňském roce. Stavba bude financována z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec. V soutěži na dodavatele se navíc podařilo výrazně snížit cenu. Poprvé jsme se rozhodli, že si na tuto stavbu najmeme ještě dodatečný pravidelný dozor tak, aby i za sníženou cenu byla zajištěna velmi dobrá kvalita díla a stavba provedena plně v souladu s projektovou dokumentací,“uvedl hejtman Martin Půta s tím, že věří, že se příští rok v červnu lůžkový hospic pro Liberecký kraj slavnostně otevře.
.
Budovu sirotčince postavenou na přelomu 19. a 20. století a přilehlé pozemky v hodnotě 23 mil. Kč věnovalo kraji statuární město Liberec. „Když lidé přicházejí na svět, jsou obklopeni láskou a péčí. Stejnou péčí a láskou by měli být obklopeni, když odcházejí. Přitom narození a smrt jsou si podobné, oba jsou to kroky do neznáma. Při každé příležitosti jsme slýchali, jak lidem lůžkový hospic chybí. Těší mne, že se ve spolupráci s Libereckým krajem podařilo dotáhnout myšlenku lůžkového hospice do konce, a že se již začíná stavět,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová. „Město se snažilo realizaci co nejvíc pomoci. Nebýt třetí výzvy Integrovaného plánu rozvoje města hospic by ale nejspíš vůbec nebyl,“ připomněla ještě primátorka.
.
Také člen rady kraje pověřený řízením resortu sociálních věcí Petr Tulpa začínající práce okomentoval. „Mám radost, že se rekonstrukce a dostavba lůžkového hospice rozběhla a doufám, že se v jejím průběhu neobjeví žádné problémy. Určitě je pozitivní, že už nebudeme jedním ze dvou krajů, který toto potřebné zařízení ještě nemá,“ sdělil radní Petr Tulpa.
.
Po dokončení rekonstrukce objektu a dostavbě dvou křídel, bude mít hospic kapacitu 28 lůžek pro nevyléčitelně nemocné. Lůžka budou rozmístěna ve dvou podlažích, v přízemí bude kuchyň, šatna a prádelna. „Budova bývalého kojeneckého ústavu se nám pro lůžkový hospic líbila od začátku, a to nejen svou historií, ale i dostupností. Navíc v areálu je krásná kaple, kterou chceme zachovat. V současné době se již připravujeme na provoz v roce 2015, školíme a posíláme na stáže zdravotní sestry, lékaře i další zaměstnance,“ doplnila ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy Taťána Janoušková.
.
tiskovka1
.
Projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01332, bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
zdroj: Liberecký kraj

Hospic sv. Zdislavy – zahájení stavebních prací

Dnes se zástupci naší organizace, v čele s paní ředitelkou Janouškovou, zúčastnili předání staveniště jejímu zhotoviteli, který do tří dnů bezodkladně zahájí stavební práce.  Liberecký kraj a společnost CL-EVANS podepsaly smlouvu o rekonstrukci a dostavbě lůžkového hospice v Liberci. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta  podepsal  18. července smlouvu mezi Libereckým krajem a společností CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa o provedení stavby veřejné zakázky „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“. Rada Libereckého kraje předtím 11. 6.  rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou  se stal uchazeč CL-EVANS s.r.o, za nabídkovou cenu  93.897.821 Kč včetně DPH. Původní odhad projektantů byl 140 milionů Kč. Akce musí být dokončena už za rok.
.
Byvaly_kojenecky_ustav_-_budouci_luzkovy_hospic_proe_Liberecky_kraj_medium
.
V úterý 5. srpna v 9 hodin se pak uskuteční slavnostní položení „základního“ kamene v areálu bývalého kojeneckého ústavu v ulici U Sirotčince v Liberci, a na následné tiskové konferenci hejtman LK Martin Půta, primátorka Liberce Martina Rosenbergová a další hosté budou prezentovat projekt a odpovídat na dotazy novinářů. Při podpisu smlouvy hejtman s potěšením sdělil, že se konečně dočkal historického okamžiku, kdy se začne s výstavbou hospice, který bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Budovu sirotčince postavenou na přelomu 19. a 20. století a přilehlé pozemky v hodnotě 23 milionů korun věnovalo kraji město Liberec. Studie počítá s rekonstrukcí budovy a dostavbou dvou křídel. Hospic má mít kapacitu 28 lůžek pro nevyléčitelně nemocné. Do výběrového řízení na zhotovitele bylo ve lhůtě pro podání nabídek doručeno 11 nabídek v cenovém rozpětí 102.457.327 Kč až 81.586.598 Kč bez DPH. Zvítězila společnost s nejižší nabídkovou cenou.
.
Projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.1.00/27.01332, bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. zdroj: Liberecký kraj

Stavba hospice má zelenou

Liberecký deník 12.června Liberecký kraj po čtyřech měsících výběrového řízení konečně vybral firmu, které svěří vybudování prvního kamenného hospice v Libereckém kraji. Stala se jí českolipská společnost CL-Evans. Na přestavbě bývalého sirotčince na hospic by mohla v Liberci začít pracovat už začátkem července.

Nabídka zkoumaná ze všech stran

Výběrové řízení se protáhlo hlavně kvůli důkladnému zkoumání jednotlivých nabídek a cen. „Prověřovalo se snad úplně všechno. Každá položka v každé nabídce. Jestli není nadceněná nebo naopak podceněná. Chtěli jsme mít jistotu, že vše bude správně,“ vysvětlil důvod čekání na vítěze výběrového řízení radní Libereckého kraje pověřený sociálními věcmi Petr Tulpa. Kraj vedle vlastní hodnotící komise využil i několik dalších expertních týmů, které cenu jednotlivých položek zkoumaly. Nakonec zvítězila právě českolipská firma, která přestavbu hospice zvládne za částku 93 a půl milionu korun. „Teď po vyhlášení vítěze bude následovat patnáctidenní lhůta, ve které můžeme čekat připomínky. Po ní ještě další, stejně dlouhá, ve které začneme přebírat staveniště. To znamená, že pokud vše půjde dobře, a já věřím, že jsme pro to udělali maximum, začne se už na začátku července na přestavbě sirotčince pracovat,“ upřesnil Tulpa. Že by se někdo po tak pečlivé přípravě snažil výběr firmy zpochybnit, nepředpokládá.

Hospic: téma, které zajímá i prezidenta

Liberecký kraj je jedním ze dvou, které jako poslední v České republice zatím podobné zařízení nemají. Paradoxně druhým krajem je Vysočina. Tedy oblíbené místo současného českého prezidenta Miloše Zemana, který shodou okolností právě včera o hospicu v Libereckém kraji jednal. Budova kamenného hospice, jak bude vypadat po rekonstrukci. Informace o postupu při jeho vzniku si vyžádal na schůzce těch, kteří mají na budování hospice největší podíl. Nechyběla například ředitelka Hospicové péče svaté Zdislavy Taťána Janoušková, která o kamenný hospic usiluje už pět let. „Prezident se o hospice už dlouho dobu živě zajímá. Při svých návštěvách jim věnuje svůj čas. A povzdechl si, že právě jeho oblíbená Vysočina ještě žádný nemá. Ale z toho co vím to vypadá, že by se tam mohli lidé už v příštích letech hospice také dočkat,“ řekla Deníku. Její slova o prezidentově zájmu vzápětí hlava státu sama potvrdila. „Obecně si myslím, že se u nás věnuje málo pozornosti lidem, kteří odcházejí ze života často velmi nedůstojným způsobem. Proto vítám hospicovou péči kdekoli, kde lidem důstojný odchod umožní,“ řekl Miloš Zeman.

28 lůžek, na která se už teď čeká

V budově bývalého sirotčince, postaveného na přelomu 19. a 20. století, bude po přestavbě na hospic 28 jednolůžkových pokojů. „Budou ve dvou patrech vždy po čtrnácti pokojích. V přízemí bude technické patro s kuchyní, prádelnou a šatnou. V půdních prostorách pokoje pro doktory nebo sklady,“ říká Janoušková. Podle ní se lidé na kamenný hospic už ptají. „Každé tři dny mi někdo zavolá a ptá se na místo v něm. Když jim řeknu, že bude hotový za rok, posmutní. Pro většinu z nich už je to moc pozdě,“podotýká. Hospicová péče svaté Zdislavy poskytuje v současné době v Libereckém kraji alespoň terénní nebo domácí hospicovou péči, zajištěno má také šest lůžek v nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě. Kamenný hospic měl být v Liberci dokončen už koncem tohoto roku. „Nakonec máme ale posunutý termín na konec června 2015,“ podotkl Tulpa. Financování má Liberecký kraj zajištěné z EU.

Prezident Miloš Zeman posel dobrých zpráv…

12.6.2014    Právo  Jaroslav Švehla
prez.
.
Jako posel dobrých zpráv zafungoval prezident Miloš Zeman, který hned v pondělí na začátku třídenní návštěvy Libereckého kraje projevil zájem o osud hospice, který je v případě libereckého regionu už několik let pouze na papíře. Ve středu na mimořádném jednání krajské rady byla odsouhlasena stavba hospice v Libereckém kraji za 94 miliónů korun, přičemž původní odhad nákladů dosahoval 150 miliónů korun. Stavbu by měla v červenci zahájit českolipská společnost CL-Evans, která nabídla nejnižší cenu.
.
„Ten projekt by měl být dokončen zhruba za rok a začít pracovat. A já jsem tomu velice rád, protože u nás věnujeme příliš malou pozornost lidem, kteří odcházejí ze života. Často odcházejí velmi nedůstojným způsobem. A právě hospicová péče je ta, která má důstojný způsob odcházení ze života umožnit,“ přijal kladně aktuální rozhodnutí vedení kraje prezident po dopoledním jednání s hejtmanem Martinem Půtou (STAN), litoměřickým biskupem Janem Baxantem a ředitelkou Hospicové péče svaté Zdislavy Taťánou Janouškovou, která je iniciátorkou připravované stavby kamenného hospice v Liberci.
.
Krajský hospic má vzniknout přestavbou někdejšího sirotčince v Liberci. Budovu postavenou na přelomu 19. a 20. století a přilehlé pozemky v hodnotě 23 miliónů korun věnovalo kraji město Liberec. Původně se měl hospic otevřít už na konci loňského roku, později se ale kraji podařilo vyjednat prodloužení termínu. Studie počítá s rekonstrukcí budovy a dostavbou dvou křídel. Hospic má mít kapacitu 28 lůžek. V současné době služba hospice v kraji funguje formou terénní péče a speciálních, tzv. domácích pokojů v nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě. Zprávu o rozhodnutí výstavby hospice prezident sdělil jak při setkání se zaměstnanci jablonecké Preciosy, tak na vystoupení před veřejností na jabloneckém náměstí.
.
„Možná se vám bude zdát morbidní, že mluvím o tomto tématu, ale uvědomte si, že všichni se můžeme dostat do situace, kdy budeme prosit o pomoc při důstojném odchodu ze života. Ať přijedu do jakéhokoli kraje, hned se ptám, jestli mají hospic,“ prohlásil prezident a podotkl, že o tomto tématu mluvil na náměstí vůbec poprvé.

Mons. Mgr. biskup Jan Baxant na návštěvě u nás v hospici

V sobotu 31. května nás u příležitosti Hlavní pouti ke sv. Zdislavě,  hlavní patronce litoměřické diecéze, v Jablonném v Podještědí a též u příležitosti pětiletého výročí vzniku naší organizace navštívil v Domácím hospici Mons. Mgr. Jan Baxant, litoměřický biskup. Otec biskup se velmi zajímal, jak jsme pokročili s přípravami budoucího lůžkového hospice. Představili jsme Otci biskupovi jeho projektovou podobu a seznámili ho s posledními novinkami. Navštívili jsme též společně budovu budoucího hospice.
.
 biskup5

biskup1

biskup2 otec biskup obdivuje Kapli  budoucího Hospice sv. Zdislavy

biskup4

 ♥

21.5.2014

Projekt lůžkový hospic – Žádost do operačního programu ROP NUTS II Severovýchod

ŽÁDOST DO OPERAČNÍHO PROGRAMU ROP

. 11.4.2014

Výběrové řízení MZ ČR na poskytování dlouhodobé lůžkové péče pro území LK

 

Finance na část lůžek do Hospice sv. Zdislavy zajištěny!

Předání šeku na nákup lůžek do lůžkového hospice

Ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. Ing. Taťána Janoušková dne 7. února 2014 převzala šek ve výši 689 908 korun z rukou zástupců Nadace Komerční banka, a.s. JISTOTA Za Nadaci Komerční banky, a.s. JISTOTA dorazil Jiří Mifek a Tomáš Talaš. V průběhu návštěvy se hovořilo o historii hospicové péče, o fungování budoucího lůžkového hospice i o jeho nákladech na provoz. „Díky nadacím, jako je Nadace Komerční banka, a.s. JISTOTA, můžeme pečovat o těžce nemocné a pomáhat jim i jejich rodinám“, řekla na závěr Ing. Taťána Janoušková. Finanční prostředky, které byly věnovány, budou využity na nákup zdravotnických lůžek vč. matrací do lůžkového hospice, který by měl být v provozu v roce 2015. Nadaci Jistota upřímně děkujeme. Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na připomenutí:

Tisková konference Lůžkový hospic v Liberci 2012

Tisková konference Lůžkový hospic v Liberci 2012

Projekt hospice bude podpořen

19. 12. 2013

Výbor Regionální rady Severovýchod zasedl letos naposledy, a to 18. prosince v Liberci. Podpořil osm projektů realizovaných v Hradci Králové, Pardubicích a v Liberci a rozdělil 270 milionů korun. Z osmi schválených projektů je nejnákladnější rekonstrukce bývalého kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci. Liberecký kraj tak vybuduje se 122 milionovou dotací z Unie lůžkový hospic s 28 jednolůžkovými pokoji pro klienty včetně pěti pokojů pro personál. Změní se dispozice objektu, dojde i na sadové úpravy. Zanedbaný objekt tak začne znovu sloužit veřejnosti.  Kraj přidá ze svého rozpočtu 21,6 milionů korun. „Získali jsme nakonec dotaci ve výši cca 110 mil. Kč,“ upřesnil hejtman LK Martin Půta, zároveň předseda Regionální rady ROP Severovýchod. „V současné době probíhá výběrové řízení, pokud vše půjde bez problému, s rekonstrukcí se začne v průběhu dubna příštího roku,“ doplnil. horizont03     Zdroj: Liberecký kraj

 

Hospic: některé projekty musí počkat

Liberecký deník 21. 10. 2013 Autor: Romana Prošková
VIZUALIZACE HOSPICE. Do ledna 2015 vznikne v ulici U Sirotčince.

VIZUALIZACE HOSPICE

Do ledna 2015 vznikne v ulici U Sirotčince. Autor: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Liberec – Lesopark v ulici Seniorů nebo projekt Přístavba tělocvičny pro strojní a stavební průmyslovky budou muset počkat. Peníze vyčleněné na tyto akce (v rámci IPRM Integrovaný plán rozvoje města) jsou totiž potřeba na výstavbu lůžkového hospice v Liberci, domu pro důstojné umírání.

Realizace dlouho očekávaného zařízení přijde celkem na téměř 144 milionů korun. Původně se počítalo s částkou o 50 milionů korun nižší. „Podle Libereckého kraje bylo nynější zvýšení ceny projektu způsobeno detailním dopracováním dokumentace a konkretizací stavebních prací,“ uvedla mluvčí libereckého magistrátu Zuzana Minstrová. Její slova už dříve Deníku potvrdil krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa. Podle liberecké radnice by ale plánované projekty vypadly tak jako tak. „Protože by se stejně nestihly v požadovaném termínu připravit,“ doplnila Minstrová. Hospic Liberec podpořil darováním budovy a pozemku, ale žádná další podpora z města už nepřijde. Projekt bude z 85% hrazen z evropských dotací, spoluúčast 15% bude platit Liberecký kraj.

Kamenný hospic by se měl v Liberci otevřít 1. ledna 2015. Vznikne v bývalém kojeneckém ústavu v ulici U Sirotčince. Na zařízení se bude částečně podílet i obecně prospěšná společnost Hospicová péče svaté Zdislavy, která nyní úspěšně provozuje alespoň domácí péči. Půjde například o nákup 28 polohovacích lůžek, která vyjdou na 1 750 000 korun. Nemalou částku spolkne rovněž vzdělávání pečovatelů a sester, kteří mají o práci v hospici zájem.

 

To, že člověk může umřít v klidu a důstojně, je smysl hospiců.

V Česku zemře ročně přes sto tisíc lidí. Drtivá většina z nich, přes 90 procent, chce podle průzkumu občanského sdružení Život 90 dožít doma, uprostřed svých blízkých. Povede se to ale jen pětině z nich.
Jedním z nich byl i Karel Kalenský z Liberce. Zemřel 7. října, doma obklopen rodinou a v náruči člověka, který se o něho staral, Rudolfa Riegera z domácí Hospicové péče svaté Zdislavy. „Ruda byl s námi v posledních hodinách manželova života až do jeho odchodu. I poté, co manžel v klidu a smířený naposledy vydechl, pomohl nám se vším, co je potřebné zařídit až do příchodu lékaře. Za těch dva a půl roku, co nám hospicová péče pomáhá, stal se už téměř členem rodiny,“ říká dojatě Marie Kalenská. V jejím hlase je smutek po odchodu manžela, s nímž i přes krutou nemoc prožila krásný život. Zároveň ale nesmírná vděčnost, že odchod milovaného člověka, byť očekávaný, proběhl tak klidně a důstojně. „Je v tom obrovské smíření,“ říká manželka muže, který jedenáct let trpěl nevyléčitelným typem rakoviny. Ta postupně zasáhla ledviny, plíce a mozek. „Nejprve jsem se o manžela starala sama, jen s pomocí zaměstnaných dětí. Hrozně jsem se bála, že když si třeba zlomím nohu, skončíme oba na „eldéence,“ vzpomíná. V té době se dozvěděli o domácí hospicové péči. „Byla to pro nás záchrana, vzpomíná na dobu před více než dvěma lety, kdy nemoc pokročila do stadia, kdy se sama invalidní o muže mohla jen těžko sama postarat. „Nejprve k nám chodil Petr, když se odstěhoval, nahradil ho právě Ruda. Vždycky tu byli, když jsme je potřebovali. Přijeli manžela umýt, hlídali proleženiny, pomohli skutkem i slovem. Stále stejně citliví a starostliví, stejně jako ostatní z hospicové péče. Tolik bych všem chtěla poděkovat, tolik pro nás udělali…“
.
„Je to silná zpětná vazba, kterou k naší práci potřebujeme,“ potvrdila mi jedna ze zakladatelek domácí Hospicové péče sv. Zdislavy Marie Rissová. Patří k těm, kterým chce Marie Kalenská vyjádřit své díky. O rodině Kalenských mi řekla právě ona. V květnu. „Nikdo by nevěřil, s jakým optimismem oba manželé, i přes vysoký věk nemoc zvládají,“ vyprávěla mi tehdy.
.
Hospicová domácí péče vznikla v Liberci před čtyřmi lety. Po letech marných snah o vybudování kamenného hospice. „Nechtěli jsem jen čekat se založenýma rukama. Byli tu lidé, co potřebovali pomoc hned,“ řekla mi ke vzniku terénní Hospicové péče sv. Zdislavy její ředitelka Taťána Janoušková. Dnes se v rámci kraje starají o čtyřicet pacientů. Čtyři zdravotní sestry a osm pečovatelů. Rodiny už netrpělivě čekají. Pomoc, léky, psychickou podporu… „To, že smrtelně nemocný pacient umře doma, klidný a vyrovnaný, důstojně a uprostřed rodiny, je důvod, proč tuhle práci děláme,“ říkají. Marie Kalenská přikyvuje. V očích má ještě slzy, ale i hodně vděku.
.
21.10.2013 Liberecký deník autor: Jana Švecová

Spolu to zvládneme, říkají lidé z hospiců

Té návštěvy jsem se trochu bála. Setkání s člověkem, kterého už několik let užírá rakovina, nepatří k těm, která člověk dobrovolně vyhledává. Občas se jim ale vyhnout nemůže. V životě ani v článku. Zvlášť když píše o domácí hospicové péči. V Liberci ji provozuje Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. od roku 2009. „Už mnoho let se mluví o potřebě kamenného hospice, z toho důvodu jsme vlastně vznikli. Ale když jsme pochopili, že jde o běh na dlouho trať, nechtěli jsem jen čekat se založenýma rukama. Byli tu lidé, co potřebovali pomoc hned,“ říká mi na úvod její ředitelka Taťána Janoušková.
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bez sponzorů by to nešlo

Společně s ostatními začínala před lety jako dobrovolnice.  Dnes se v rámci kraje starají o čtyřicet pacientů. Vydáváme se za jedním z nich. Je středa ráno. Čtyři zdravotní sestry a osm pečovatelů se rozjíždějí do jednotlivých domácností. Rodiny už netrpělivě čekají. Pomoc, léky, někde třeba jen psychickou podporu. Připravuje se vše potřebné.

„Jako jediní široko daleko máme k dispozici oxygenátor, ukazuje mi zařízení, které pomáhá dýchat lidem s karcinomem plic. „Bez toho by je vůbec nemohli pustit z nemocnice,“ vysvětluje mi Marie Rissová.

Další pomůckou, nezbytnou ke zvládání ošetřování onkologicky nemocných pacientů v domácí péči je lineární dávkovač morfia. Přesnou dávku naprogramuje lékař, pacient ji má stále u sebe a může fungovat navzdory velké bolesti, které nemoc provázejí. „Díky tomu se i smrtelně nemocný člověk může vydat třeba do města, nakoupit. Hospicová péče je, stejně jako auta, kterými vozí pacientům třeba polohovací postele se speciálními matracemi proti proleženinám, mohla pořídit jenom díky velkým donátorům a sponzorům. Bez nich by zařízení vůbec nemohlo fungovat. Kdo měl zkušenosti s ležícím pacientem, ví své…

.

Bez donátorů by to nešlo, jsme za jejich přístup strašně vděční, říká jedna ze dvou žen, pro něž je shánění peněz na provoz hospice denním chlebem. „Hospice musí být nestátním zařízením. Z jednoduchého důvodu. Sponzoři pomáhají pouze neziskovkám, protože příspěvkovým organizacím by měl z logiky věci přispívat stát. Jenže ten, potažmo zdravotní pojišťovny na hospice přispívat nebudou, protože si platí léčebny dlouhodobě nemocných,“ vysvětluje viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a člen Etické komise ministra zdravotnictví Vlády ČR Robert Huneš. „Ze zákona zdravotní péči pro každého zajistí, kvalita a individuální přístup je už nezajímá,“ dodává. Nemluví teoreticky. Sám má letité zkušenosti s provozováním nestátního hospice v jihočeských Prachaticích.

.

Nasedáme do auta. „Je to jedno z nejlacinějších, ale jsme za něj vděčni, díky němu se můžeme dostat k pacientům,“ říká vedoucí sociálních služeb Marie Rissová, když odemyká vůz. „Na převoz postelí máme jedinou dodávku,“ doplňuje cestou k Březové aleji v Liberci. Míříme ke Kalenským. Poté, co si s manželi na prahu sedmdesátky potřesu rukou, moje obavy z návštěvy se definitivně rozplynou. Žádné bílé plenty, hadičky, ticho a našlapování po špičkách. „Pojďte dál, nezouvejte se, dnes přijde paní na úklid, bez ní bych to nezvládala, ale podívejte se, co mám,“ chrlí na nás krásně upravená paní a ukazuje nový parní mop. „Dědo, máme návštěvu,“ volá do nitra pokoje, který sousedí s terasou a okolní zahradou. V nohách pacienta se protahuje kocour. „Pes nám umřel a dalšího jsme nechtěli, a z kocoura máme radost, i když jsem kočku nikdy nechtěla. Zaskočí mě, že slova jako smrt či rakovina se tady, v blízkosti smrtelně nemocného člověka skloňují tak všedně a bez zábran. „Nejdřív je to šok, ale postupně se s tím smíříte,“ říká mi manželka muže, který je doslova prolezlý nádory. „Začalo to před jedenácti lety ledvinou, postupně zasáhlo plíce a teď i hlavu,“ vypráví. Můj muž se o mě celý život staral, teď se mu to snažím oplatit. Teď jsem já naším mozkem,“ líčí drobné příhody, třeba když se spolu s těžkostmi a s pomocí pomůcek usadí ke stolu a pan Karel zatápe po stole. „Beze slova mu podám chleba. Nemusíme se o tom bavit, prostě to vím.“ Láskyplně vezme manžela za ruku. Ten pomalu odpovídá. „To, že nádor zasáhl mozek, je pro Karla milosrdné, necítí bolesti, jinak by to bylo asi k zešílení,“ dodává. Ví, o čem mluví. Rakovina zasáhla značnou část její rodiny. „A všichni trpěli, jako zvířata.“

.

Hospic nás zachránil. Nejprve se o manžela starala sama, jen s pomocí zaměstnaných dětí. „Hrozně jsem se bála, že když si třeba zlomím nohu, skončíme oba na „eldéence,“ vzpomíná. Sama je od osmnácti let v invalidním důchodu. „Celý život jsem v podstatě prožila s berlemi. Nedávno se mě Karel zeptal: “Když jsme se brali, to jsi už měla berle nebo ještě ne?“ směje se při vzpomínce. Její muž přes špatnou artikulaci přitakává, usmívá se. Je se svou ženou rád. Mezitím dorazí Rudolf Rieger. Původní profesí záchranář s kvalifikací zdravotní sestry. Začínají běžné úkony. „Jdu zatopit do koupelny,“ hlásí Marie Kalenská a zapíná knoflíky ohřívače. Ošetřovatel se mezitím se svým pacientem pozdraví a pomalu ho připraví k hygieně. Kromě toho je potřeba zjistit změny kůže, zda se neobjevily proleženiny. U některých pacientů zkontrolovat vývody nebo cévky. „To, že tyhle choulostivé úkony provádí muž, pacienti kvitují s povděkem. Navíc, když je odnáší v náručí do koupelny takovýhle chlap, jim dává pocit bezpečí a důvěry,“ poukazuje Marie na fyzičku mladého muže, který se ve volném čase věnuje vodnímu záchranářství. „Už jako student jsem praktikoval v kamenném hospici v Plzni. Pak jsem pracoval na záchrance, ale řízením osudu dělám znovu tuhle práci a doufám, že ji budu dělat ještě dlouho,“ odpovídá na otázku, zatímco chystá vše potřebné.

.

O smrti se bojíme mluvit

„Kdo není z prostředí zdravotnictví, bojí se o hospici a smrti mluvit. V každém je podvědomý strach, že by se ho to mohlo týkat taky. Jenže takhle se nedá přemýšlet,“ uvažuje nahlas. Ven se derou další otázky: Jak se bránit vyhoření? Jak se vypořádat s tím, že pacient, na kterého je ošetřovatel týdny, měsíce, v případě, jako je tento dokonce několik let, vázán, jednoho dne prostě není?„Nepotřebuju žádnou psychickou obranu. To, že smrtelně nemocný pacient umře doma, klidný a vyrovnaný, uprostřed rodiny, je důvod, proč tuhle práci děláme. My nebereme úmrtí jako něco negativního. Všichni víme, že je to nezvratné a doprovázet člověka na téhle cestě s důstojností a klidem je cílem naší práce,“ odpoví. Za den obslouží čtyři až pět pacientů. Někde je potřeba jen pomoci s hygienou, jinde zdravotnické úkony, často psychická podpora. „Důležité je, že každá sestřička má pacienta tolik času, kolik potřebuje on,“ vysvětluje vrchní sestra hospicové péče Jana Vohlídalová. Pečující rodina navíc nemusí volat v případě problému záchranku nebo čekat do rána, na praktického lékaře. „K dispozici jsme 24 hodin denně,“ zdůrazňuje. Klienti za službu uhradí 200 korun za den. Lidé si ji mohou dovolit díky státnímu příspěvku, který u onkologických pacientů patří zpravidla do nejvyšší kategorie. „Také už jsem si od úřednic vyslechla, že onkologický pacient nemá nárok,“ dělí se o trpkou zkušenost Marie Kalenská z doby, kdy žádala o pojízdnou sedačku, aby mohla manžela dopravit do koupelny v patře. O hospicové péči se dozvěděla před třemi lety od známých a jak říká, byla to pro ni záchrana.

.

To, že jsou lidé z hospicové péče takto vnímáni, představuje pro jejich nelehkou službu velkou motivaci. „Je to silná zpětná vazba, kterou k naší práci potřebujeme,“ potvrzuje mi cestou zpět Marie Rissová. Patří k zakladatelkám. „Nedávno jsem potkala jednu stařenku. Už zdálky na mě volala: Vy jste mě zachránila.“ A já jí přitom tehdy jen řekla: Nebojte se, to zvládneme…“ Lidé totiž potřebují vědět, že po zásadním rozhodnutí pečovat o umírajícího pacienta doma, je někdo s nimi. Že jim pomáhá. Čelit bolesti nemocného, zvládat vědomí definitivního odchodu a věci s tím spojené. Třeba zodpovězení některých nevyřčených otázek, zasutých křivd… „Je to nesmírná vzpruha pro naše ošetřovatele i lékaře,“ vysvětluje Marie Rissová a chválí si spolupráci s libereckými onkology – Markem Sochorem a Lucií Barsovou. Samozřejmě včetně přednosty oddělení Jiřího Bartoše. „Pokud mu to čas dovolí, také v terénu slouží a rád,“ dodává Rissová. „Hospicovou péči dělají úžasní lidé. Často mezi nimi a rodinou pacienta vznikne vztah, i když nemocný odejde. To v nemocnici není možné,“ potvrdil přednosta její slova v jednom z rozhovorů.

.

Kamenný hospic na dosah

Zatímco třeba v Anglii, kolébce hospiců, jsou lůžková zařízení v téměř každém malém městě, Liberec na ten svůj stále čeká. A snad se i dočká. Objekt bývalého sirotčince, kde zařízení vznikne, už liberecký magistrát převedl na kraj. Teď se chystá výběrové řízení na rekonstrukci tak, aby hospic s kapacitou 28 lůžek mohl v ideálním případě začít fungovat už od roku 2015. „Výstavbou kamenného hospice se ale rozhodně nesníží terénní služba,“ zdůraznila ředitelka Taťána Janoušková, která vznik kamenného hospice s krajem připravuje. Podle ní, je jeho zřízení nezbytností. „Pro lidi, kteří se o těžce nemocného doma starají, je to důležitá pojistka pro chvíle, kdy už to hlavně z psychických důvodů doma nezvládnou,“ vysvětluje. Veřejnosti se projekt nového hospice představí ve čtvrtek 13. června, kdy se na zahradě někdejšího sirotčince chystá velká zahradní slavnost spojená s benefičním koncertem.

Neodsouvejme lidi znovu na okraj

Fakt, že zařízení bude stát v samém centru města považují všichni, kdo s hospicovou péčí mají zkušenosti, za šťastné. Nejen z důvodů dostupnosti. „Není důvod odsouvat umírající někam stranou. Už z praktických důvodů. Když nemocný dostane chuť na chlebíček, můžete mu ho za pár minut přinést. Druhý den už ho nemusí chtít,“ vysvětluje ředitelka Janoušková. Její slova potvrzuje i ředitel prachatického hospice a viceprezident Asociace Robert Huneš. „Náš hospic stojí v samém centru historického města. Park jsme otevřeli veřejnosti, takže tudy lidé běžně prochází. Vidí lidi na vozíku nebo postelích,“ popisuje. Pořádají tu dokonce koncerty a výstavy. „Potkávají se tu mladí se starými. Zdraví s nemocnými a nikdo se necítí víc nebo míň. Jsou si vědomi, že pro lidi, kteří se usmívají při poslechu hudby, je to třeba poslední zážitek v životě. A takováhle zkušenost je mnohem víc než tisíce osvětových přednášek,“ uzavírá Huneš.

 

.Tento článek vyšel v květnu 2013 v Libereckém deníku a jeho autorkou je Jana Švecová.

 

Zahradní slavnost - benefice pro hospic 13.6. 2013

Zahradní slavnost – benefice pro hospic 13.6. 2013

13. června pořádá naše organizace od 17:00 benefiční akci Zahradní slavnost v areálu budoucího hospice v ulici U Sirotčince (blízko Fugnerovy ulice, nad S-Grup – Úřad práce). Návštěvníci si budou moci prohlédnout část budovy hospice před rekonstrukcí a seznámit se s projektem přestavby.

Děkujeme za účast na Benefici pro hospic

Děkujeme všem, kteří nás dnes  přišli podpořit na Zahradní slavnost – Benefici pro hospic. Měli jsme možnost strávit čas pohromadě s několika nám milými nebo pro nás důležitými skupinkami – z našich dobrovolníků, pozůstalých, lékařů, zástupců Měst Liberce, Jablonce nad Nisou a Libereckého kraje a z mnoha těch, které zatím neznáme, ale kteří nám přišli vyjádřit svoji přízeň. Děkujeme za kulturní program, kterého se zhostili Aries a Gospel Choir. Bylo to příjemné a na provoněné letní zahradě to krásně znělo. Pochutnali jsme si na pizze z mobilní pece Moven, na svijanském pivu a moravském vínu Stanislava Mádla. Děkujeme všem milým dobrovolníkům za pomoc se zajištěním celé akce. Potěšil nás zájem návštěvníků o naše „mejdlíčka“ , za která jsme vybrali na Domácí hospic 10 264 Kč a za perníkové cihly na Lůžkový hospic 9 109,- Kč. Děkujeme všem za příspěvek. Za část těchto peněz jsme již zakoupili pro naše klienty sprchovou židli a 2 bazénky na mytí hlavy. Fotografie budeme vkládat postupně, děkujeme za pochopení.

Tým Hospicové péče

DSC04501

Zdislava byla s námi…

DSC04411

Kaple

DSC04412

projekt hospice

DSC04413

prezentace o tom co je a co není hospic

aries a

Aries

arb

Aries

arc

moderátorka Bára Višňovská

zstana

ředitelka Hospicové péče Taťána Janoušková

prim

primátorka Martina Rosenbergová

IMG_1345

primátor Petr Beitl

tulpa

radní Petr Tulpa

IMG_1349

arciděkan Radek Jurnečka

zuzka

radní Zuzana Kocumová

DSC04453

prezentace veřejné sbírky, prodej perníkových cihel

Lidé přispívali do kasičky na budoucí hospic

Každý, kdo chtěl, měl ve čtvrtek 13. června šanci podpořit i třeba nepatrnou částkou péči o umírající a nevyléčitelně nemocné v kraji.
V areálu budoucího lůžkového hospice v ulici U Sirotčince totiž pořádala Hospicová péče sv. Zdislavy Zahradní slavnost – Benefici pro hospic. Na hospicovou péči v Libereckém kraji přispěli lidé zakoupením perníkové cihly nebo voňavého mýdla. Benefice pro hospic přilákala téměř stovku návštěvníků, kteří si v kulturním programu poslechli vystoupení skupin Aries a Gospel choir, mohli ochutnat pizzu z mobilní pece, a také si prohlédnout celý areál a seznámit se s architektonickým návrhem rekonstrukce budovy bývalého sirotčince. Ten by se měl do konce příštího roku proměnit v krajský lůžkový hospic. „Vedení města si velmi dobře uvědomuje, jak lůžkový hospic, v němž by mohli důstojně dožít nevyléčitelně nemocní lidé, v Libereckém kraji chybí. Proto jsme ostatně nezaváhali a pro stavbu budoucího hospice věnovali městskou budovu i s pozemky,“ poznamenala primátorka Liberce Martina Rosenbergová. „Město je připraveno pomoci s hospicem také v budoucnu, kdykoli to bude potřeba,“ doplnila. Kromě primátorky města přišli na benefici do zahrady areálu také dva současní krajští radní – Zuzana Kocumová a Petr Tulpa. V průběhu podvečera dorazil i primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl. Nechyběli zde ani lékaři, zdravotní sestry, dobrovolníci a zástupci organizací, jejichž náplní je péče o staré a nevyléčitelně nemocné lidi. Podívat se přišel také bývalý radní Libereckého kraje Pavel Petráček, který měl ve svém volebním období přípravu projektu na starosti. „Potěšilo mne, kolik lidí na benefici do zahrady areálu budoucího hospice přišlo. Radost mi udělali také politici, kteří se tu sešli bez ohledu na svou stranickou příslušnost. Rádi bychom pořádali podobnou Zahradní slavnost každý rok,“ řekla Taťjána Janoušková, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s., společnosti, která bude budoucí zdravotnické zařízení provozovat. Výši částky, kterou se nám podařilo vybrat, zatím neznáme. Zveřejníme ji na našich internetových stránkách v pondělí 17. června po rozpečetění pokladniček na Magistrátu města Liberce,“ dodala. Město Liberec darovalo Libereckému kraji areál bývalého dětského domova v ulici U Sirotčince v hodnotě téměř 23 milionů korun na podzim roku 2011 s podmínkou, že tam do konce letošního roku otevře kraj hospic s 20 až 28 lůžky. Posléze Liberec souhlasil s posunutím termínu o jeden rok. Budova z přelomu 19. a 20. století potřebuje kompletní rekonstrukci, projekt počítá také s přístavbou dalších křídel. Výstavba lůžkového hospice bude z velké části placena z evropských dotací. Je jedním z projektů IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Suma, o kterou je v rámci IPRM na hospic žádáno, činí zhruba 80 milionů. K těmto penězům přidá Liberecký kraj dalších 12 milionů korun jako povinnou patnáctiprocentní spoluúčast. Text : Zuzana Minstrová ________________________________________________________

5. 6. 2013

Kraj uvolnil 1,4 miliónů Kč na přeložku parovodu v areálu budovy hospice

Rada LK změnou rozpočtu uvolnila částku 1.400.000 Kč, která bude použita na přeložku parovodu v areálu výstavby budoucího hospice. Současná trasa parovodu vede v trase budoucích základů přístavby hlavní budovy hospice, proto je nutné tuto trasu přeložit mimo území výstavby. Přeložku je třeba zrealizovat ještě před zahájením realizace stavby – rekonstrukce hospice. „Na základě předběžných jednání s Teplárnou Liberec, a.s. je možno přeložku realizovat i mimo termín hlavní odstávky pouze při lokálním odpojení větve parovodu,“ uvedl Petr Tulpa a doplnil, že lze předpokládat, že náklady na přeložku parovodu budou pro projekt neuznatelné. „Způsobilost nákladů projektu je totiž možná pouze v případě, že Liberecký kraj majetek vlastní nebo má uzavřenou dlouhodobou nájemní smlouvu. V případě vlastnictví parovodu společností Teplárna Liberec, a.s. nelze o dlouhodobém pronájmu uvažovat,“ doplnil. V současné době je zpracovaná samostatná projektová dokumentace., která má dvě etapy. První etapa – Přeložka a oprava hlavní trasy parovodu. Jde o částku 1.400.000,- Kč (tj. přeložka parovodu + zajištění inženýrské činnosti a úhrada poplatků správním orgánům při územním a stavebním řízení). Jedná se o neuznatelné výdaje, které jdou za realizátorem akce, tj. Libereckým krajem. Druhá etapa – Rekonstrukce parovodní přípojky je vyčíslena na částku cca 700.000,- Kč. Tato etapa se může zrealizovat spolu se stavbou – rekonstrukcí lůžkového hospice. Tyto náklady mohou být uznatelné, protože se budou realizovat až po podání projektové žádosti a současně s hlavní stavbou a budou se provádět na majetku, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Druhá etapa bude součástí projektové dokumentace a žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod. Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ byl zařazen na Indikativní seznam projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a následně bude předložen do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod _________________________________________________________

 Již se chystá projektová dokumentace na lůžkový hospic

3. 4. 2013

Kraj rozhodl o zadání a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, podrobný položkový výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet v rámci projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“.

V rámci přípravy investiční akce a pro výběr budoucího dodavatele stavebních prací zhotovitel zajistí zpracování výkazu výměr a dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně výpočtové části podle jednotlivých profesí v elektronické verzi včetně funkčních vzorců, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Tabulka výkazu výměr musí být zabezpečena tak, aby bylo možno doplňovat pouze jednotkové ceny a jinak nebylo možno do výpočtových vzorců, či jinak zasahovat. Celkové předpokládané náklady stavby 90 mil. Kč včetně DPH Do DPS, VV a rozpočtu nutno zapracovat všechny připomínky Stavebního úřadu Liberec, které bude obsahovat vydané stavební povolení, případně připomínky dalších dotčených orgánů. Předpokládaná hodnota VZ: 800.000,- Kč bez DPH Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu Finanční prostředky k realizaci zakázky: Financování zakázky bude zajištěno z kapitoly 923 14 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku. Zastupitelstvo kraje dne 26. 3. 2013 schválilo změnu rozpočtového opatření, kterým schválil převod finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč. Seznam subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky:
.Název Sídlo
ARCHITEP HK s.r.o. Hradec Králové
Ing. arch. Martin Rössler Praha
akademický architekt David Vávra Praha 4
Projektový ateliér DAVID s.r.o. Liberec 14
Atelier 4, s.r.o. Jablonec nad Nisou
 Zdroj:  Liberecký kraj 3.4. 2013
________________________________________________________

Liberecký kraj dostal na vybudování hospice rok navíc

13. 3. 2013, 15.56, zdroj: ČTK

Liberecký kraj dostal na vybudování hospice rok navíc. Otevřít ho musí do konce roku 2014, jinak bude muset vrátit budovu sirotčince, kterou mu předloni věnovalo město Liberec. Původně měl být hospic otevřen do konce letošního roku, projekt ale ještě není hotov a zajištěné není ani financování. Kraj proto požádal o prodloužení lhůty. Radní prodloužení o rok jednomyslně schválili, poslední slovo ale bude mít zastupitelstvo, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Zuzana Minstrová.

O prodloužení lhůty požádal v pondělí liberecký hejtman Martin Půta. „Samozřejmě chápu žádost Libereckého kraje, a proto jsem ji neprodleně předložila radě,“ řekla dnes ČTK primátorka Martina Rosenbergová. Původně podle ní zástupci kraje žádali prodloužení až o dva roky. „Přistoupila jsem na prodloužení jen o rok, o dalším nechť případně rozhodne nová reprezentace města,“ vysvětlila primátorka. Město Liberec darovalo kraji areál bývalého dětského domova v ulici U Sirotčince v hodnotě téměř 23 milionů korun na podzim roku 2011 s podmínkou, že tam do konce letošního roku otevře hospic s 20 až 28 lůžky. Budova z přelomu 19. a 20. století však potřebuje kompletní rekonstrukci. Studie počítá s dostavbou dvou křídel, v nichž budou další pokoje. Hospic bude mít jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením v prvním a druhém patře budovy. Suterén a přízemí mají sloužit jako zázemí, v podkroví vzniknou pokoje pro stážisty a rodiny a v zahradě má být čajovna.

.

Výstavbu hospice připravuje Liberecký kraj od roku 2009, je jedním z mála v zemi, kde podobné zařízení chybí. Projekt chystá společnost Hospicová péče sv. Zdislavy. Při přípravě ale výrazně nabobtnal – z původně odhadovaných 70 milionů korun je téměř dvojnásobek. „To se stává, když projekt připravuje někdo jiný než investor. Musí se zredukovat, v radě jsme se shodli, že přijatelná je cena kolem 90 milionů korun včetně vnitřního vybavení i DPH,“ řekla již dříve ČTK náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová. Peníze chce kraj žádat z evropských fondů. Z Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) – Atraktivní a kvalitní život v Liberci by chtělo získat až 85 procent potřebných peněz.

Leona Vacková

.

  Fotografie: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

_______________________________________________________

.

Liberecký kraj chce na stavbu hospice dotaci z evropských fondů

zdroj: Týden v Libereckém kraji ČTK
 • Liberecký kraj by rád financoval výstavbu hospice s pomocí evropských fondů. Zatímco v minulosti žádné vhodné tituly nebyly, teď se objevila možnost financovat ho z Integrovaného programu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (IPRM). V programu je k dispozici ještě zhruba 150 milionů korun, řekla dnes novinářům hejtmanova náměstkyně Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj).
 “Projekt hospice v podstatě odpovídá vypsaným dotačním podmínkám, a vzhledem k tomu, že potřebujeme kolem 60 až 70 milionů korun, tak pokud bychom získali 85 procent z Evropské unie, byla by to pro kraj docela výhra. Nejen Liberec má finanční problémy, i na kraji se musí šetřit,“ řekla Kocumová. Projekt je připravený, takže by podle ní neměl být velký problém ho do výzvy zařadit.
.
Výstavbu hospice připravuje Liberecký kraj už od roku 2009, je totiž jedním z mála v zemi, kde podobné zařízení chybí. Nevyléčitelně nemocným v kraji slouží zatím čtyři rodinné pokoje v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově. Zhruba 95 procent klientů hospicové péče tvoří onkologičtí pacienti. V kraji je v průměru ročně diagnostikováno kolem 2500 nových případů, nyní lékaři v celém kraji sledují zhruba 12.500 onkologických pacientů. „Nebojím se, že by náš hospic nebyl zaplněn,“ řekla už dříve ČTK Taťána Janoušková, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy, která stavbu s krajem připravuje. Hospic by měl vzniknout přestavbou bývalého dětského domova v centru Liberce.
.
Pozemky a historickou budovu v hodnotě 23 milionů korun věnovalo kraji město Liberec s tím, že kraj v objektu nejpozději do konce letošního roku zřídí hospic s kapacitou 20 až 28 lůžek. Studie počítá s rekonstrukcí budovy postavené na přelomu 19. a 20. století a dostavbou dvou křídel, v nichž budou další pokoje. Hospic bude mít kapacitu 28 lůžek, pokoje budou jednolůžkové s vlastním sociálním zařízením v prvním a druhém patře budovy. Suterén a přízemí budou sloužit jako zázemí, v podkroví vzniknou pokoje pro stážisty a rodinné příslušníky. V zahradě má být čajovna. _________________________________________________________

 

Tisková konference – budoucí kamenný hospic v Liberci

Kamenný hospic v Lemberské ulici v Liberci už má svou vizuální podobu

Krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček zahájil ve čtvrtek 1. listopadu v kapli bývalého Kojeneckého ústavu, v ulici U Sirotčince, v Liberci tiskovou konferenci, na které prezentoval a vizuálně představil budoucí kamenný hospic. Podle všeho bude stát v ulici Lemberská.

rozklikněte: http://www.youtube.com/watch?v=Pk-qkiru-s4&feature=player_embedded

.

Tiskové konference se zúčastnili významní hosté, mimo jiné náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová, primátorka Statutárního města Liberec Martina Rosenbergová, náměstek primátora Jablonce n. N. Petr Tulpa, starostka České Lípy Hana Moudrá, starosta Hrádku n. N. Martin Půta, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s., Taťána Janoušková, MUDr. Marek Sochor, lékař z oddělení klinické onkologie Krajské nemocnice v Liberci, a.s., architekt Martin Rössler a další.
.

„Liberecký kraj je jedním z mála krajů, kde kamenný hospic doposud není a jeho vybudování je potřebné. Vhodný pozemek jsme získali od Statutárního města Liberec. Nyní již máme zpracovanou studii budoucího hospice, jehož kapacita by měla být maximálně 28 osob. Náklady na rekonstrukci odhadujeme na zhruba 80 milionů korun,“ uvedl Pavel Petráček (viz také příloha).

V průběhu konference se hovořilo o historii hospicové péče a sociálních službách vůbec, ale zejména o fungování kamenného hospice. MUDr. Marek Sochor upozornil, že i podle zahraničních zkušeností se počítá 5 hospicových lůžek na 100 tisíc obyvatel, a to by liberecký hospic splňoval. „Stavba hospice souvisí i s jiným využíváním LDN, neboť zde by měli být umístěni lidé, kteří se výhledově vrátí domů. Úmrtnost by měla dosahovat kolem 15 procent, žel, v současnost je realita jiná – 50 až 75 procent v LDN umírá,“ řekl. Architekt Martin Rössler připomněl, že vycházel z krajského zadání – 28 lůžek. „Původní budova je krásná, v dobrém místě, ale postavená na přelomu 19 a 20. Století. Nakonec jsme zvolili variantu s dvěma dostavbami na bocích původní stavby, kde budou další pokoje. Mimo jiné v přízemí bude zázemí pro personál a služby, v patrech lůžka, jídelna, prostorná foyae, ale i místnost pro rozloučení a márnice. Pod střechou pak lůžka pro stážisty a rodinné příslušníky, kteří chtějí zůstat přes noc,“ popsal s tím, že bude využita i kaple v 2. patře. „Součástí hospice bude i čajovna zapuštěná do zahrady,“ doplnil.
.

Podle ředitelky Hospice sv. Zdislavy se řeší i adresa, na které bude kamenný hospic působit. „Tady v okolí jsou samé pesimistické názvy – ulice U Sirotčince, U Krematoria, Šibeniční vrch. Našli jsme ale přilehlou ulici, která nemá jméno, a tak jsme navrhli pojmenování – Lemberská, neboť svatá Zdislava žila na hradě Lemberk,“ vysvětlila.

.
Než bude kamenný hospic dostaven, bude sv. Zdislava nadále poskytovat hospicovou péči v terénu a na hospicových lůžkách v nemocnicích v Liberci, České Lípě, Turnově a Semilech. „Našim posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře,“ informovala Taťána Janoušková, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy. V závěru si pak účastníci prohlédli stávající prostory budoucího kamenného hospice.

.

      ___________________________________________________________

Smlouva o dílo na projektové činnosti lůžkového zařízení typu hospic v Liberci 

___________________________________________________________

Postrádáme v Libereckém kraji lůžkový hospic?

Liberecký a Karlovarský kraj jsou posledními regiony, kde dosud není lůžkový  hospic. V našem kraji o jeho vybudování  usilovalo v minulosti několik subjektů, na jejichž činnost jsme navázali a pokračujeme v ní dále  – Domov pokojného stáří v Chrastavě, občanské sdružení vedené senátorkou Soňou Paukrtovou a MUDr. Čulíkovou v Jablonci nad Nisou a v neposlední řadě svou osvětovou činností i liberecké sdružení Hospic pro Liberecký kraj.

Ve spolupráci s Libereckým krajem jsme postupně od roku 2010 otevřeli Rodinné pokoje s hospicovými lůžky v  nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově.  Již v prvním roce Rodinný pokoj využilo několik těžce nemocných klientů, u nichž domácí péče nebyla možná. Ne všichni, kteří chtějí, se mohou o své umírající postarat doma a ani Rodinné pokoje v nemocnicích tuto potřebu zcela nevyřeší. Je také mnoho důvodů (rodinné, zdravotní, kapacita terénního hospice), proč to třeba i s naší pomocí nelze doma zvládnout. Nezbývá nám pak jiná možnost, než pomoci rodině zajistit péči v nejbližším lůžkovém hospici v Litoměřicích a vystavit tak těžce nemocného nepříjemnému převozu. Černou můrou je pro nás představa, že z důvodu přetížení kapacity našeho terénního hospice, budeme nuceni některého z hospicových pacientů odmítnout.

A právě lůžkový hospic přináší potřebný prostor a čas na důstojné prožití posledních chvil života, rozloučení se s blízkými. Pokoje s jedním lůžkem a přistýlkou, klid a soukromí, pochopení a vstřícnost personálu hospice nabízejí možnost vyrovnání vztahů, zamyšlení a odpuštění. A to jsou důležité momenty života jak pro umírajícího, tak pro toho, jehož život pokračuje. V roce  2010 byla po řadě jednání a společných návštěvách několika  lůžkových hospiců uzavřena smlouva o spolupráci mezi naší společností a Libereckým krajem. Tato smlouva stanovuje postup pro zajištění projektu, budoucí stavby a provozování lůžkového hospice.

.

Spojeným úsilím zástupců Statutárního města Liberec a Libereckého kraje byl nalezen vhodný objekt pro hospic – opuštěná budova bývalého Dětského domova. Město Liberec darovalo tuto budovu i s pozemky Libereckému kraji a náš další příběh začíná. V současné době pracujeme na projektové dokumentaci pro rekonstrukci a přístavbu. Chceme nabídnout realizaci projektu lůžkového hospice, který by byl financován vícezdrojově.  A to jak z prostředků Libereckého kraje, které je i pro nás jednou z prioritních, tak i s využitím státních dotačních titulů vyčleněných pro tuto oblast zdravotní a sociální péče a v neposlední řadě za přispění soukromé sféry a příspěvků z řad občanů. První kroky pro založení a zprovoznění hospicové péče v našem kraji tedy máme již za sebou. Na tomto místě je potřeba říci, že bez podpory státních institucí – Libereckého kraje, Města Liberce a ostatních dárců – bychom se neobešli. Hospicová péče je záležitostí veskrze obecně prospěšnou. Každého z nás se umírání týká a také každý z nás může pro to, aby bylo lépe, něco udělat. Spojením všech těchto sil se naše vize po malých krůčcích proměňuje v realizaci skutečných kroků směřujících ke společnému cíli – zajištění hospicové péče v našem regionu. Je před námi ještě mnoho práce, ale přesto věříme, že s pomocí všech zúčastněných se dílo vydaří a na mapě sítě lůžkových hospiců  v naší zemi přibyde vlaječka pro Liberecký kraj. Děkujeme všem, kteří ze svého místa a podle svých možností pomáhají tuto vizi uskutečnit. My jsme připraveni dát do naší práce maximum energie, ochoty, profesionálních znalostí, praktických dovedností, srdce a vytrvalost. Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. ________________________________________________________

Přečtěte si o lůžkovém hospici v Libereckém kraji:

Prezentace Hospic v Libereckém kraji

________________________________________________________

Konference o stavu paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji

Liberecký kraj, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu LK, uspořádal 8. února v sídle kraje v Liberci, konferenci o stavu paliativní a hospicové péče určenou pro krajské zastupitele a starosty obcí LK. Účastníci obdrželi informace o současném stavu paliativní a hospicové péče nejen v Libereckém kraj, ale i v celé České republice. Pavel Petráček , člen Rady LK pověřený vedením resortu sociálních věcí, informoval o podpoře hospicové a paliativní péče ze strany Libereckého kraje, kdy od roku 2010 je vyhlašován grantový program G 27 na podporu na financování služeb sociálních a zdravotních služeb souvisejících s jejich poskytováním. „Informoval jsem účastníky o přípravách vybudování kamenného hospice pro Liberecký kraj, pro který jsme získali v roce 2011 budovu bývalého Dětského domova v Liberci. Letos probíhá zpracování projektové dokumentace, samotná rekonstrukce areálu bude zahájena v druhé polovině roku 2012,“ řekl radní. Záměrem Libereckého kraje je, aby službu v kamenném hospici zajišťovala společnost Hospicové péče sv. Zdislavy,o.p.s.. Ředitelka Ing. Taťána Janoušková pak na konferenci představila činnost organizace a seznámila účastníky konference s výhledy nastávajících úkolů a způsoby spolupráce jak s Libereckým krajem, tak s jednotlivými obcemi. Se svými prezentacemi na konferenci vystoupili přednosta Komplexního onkologického centra KNL, a.s. a primář odd. klinické onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA, a ředitel Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích PhDr. Robert Huneš. Zahájení konference se také zúčastnil hejtman LK Stanislav Eichler.
.

Program:

 1. Úvod - Pavel Petráček, člen rady kraje pro resort sociálních věcí
 2. Informace o současném stavu paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji – Pavel Petráček, člen rady kraje pro resort sociálních věcí
 3. Co je to hospic? – PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
  • co je a co není hospic
  • jaká je realita v ČR
  • financování hospice
  • zapojení veřejnosti do budování a provozu hospice
  • další pozitivní důsledky existence hospice (edukační centrum LK, koordinace terénních služeb, půjčovna pomůcek, pěstování altruismu ve společnosti,…)
 4. Proč hospic v našem kraji chybí – MUDr. Jiří Bartoš, primář oddělení klinické onkologie
 5. Pavel Petráček – aktuální stav realizace kamenného hospice
 6. Představení Hospicové péče sv. Zdislavy – Ing. Taťána Janoušková, ředitelka společnosti
 7. Představení modelu spolupráce obcí Libereckého kraje, Libereckého kraje a Hospicové péče sv. Zdislavy – Pavel Petráček, člen rady kraje pro resort sociálních věcí
 8. Diskuze
 9. Závěrečné slovo – Pavel Petráček

_______________________________________________________

Po letech jednání je šance, že Liberec bude mít hospic.

.

Sídlit by měl v bývalém dětském domově v ulici U Sirotčince. 13.7. 2011 Ještě do loňského listopadu ve vile se zahradou v liberecké ulici U Sirotčince bydlely opuštěné děti do tří let. Pak přesídlily do nového moderního centra nad libereckou přehradou. Vila, která vždycky sloužila jako dětský útulek a napovídá to i název ulice, byla prázdná. Liberecká radnice pro ni nyní našla využití. „Nabídli jsme ji Libereckému kraji, který už dlouho hledá vhodné místo pro hospic. Budova je v dobrém stavu, jen kousek od terminálu městské dopravy a přitom relativně v klidu. I dispozičně je řešená tak, že by tam zařízení takového typu mohlo být,“ říká liberecká primátorka Martina Rosenbergová. Nápad se líbí i zástupcům Libereckého kraje. „Byli jsme se tam několikrát podívat, dům je na výhodném místě a přestavět ho by přišlo zhruba o třicet milionů levněji než budovat hospic zcela nový,“ vysvětluje krajský radní pro sociální věci Pavel Petráček. Právě o možnosti vybudovat dům, kde by nevyléčitelně nemocní lidé mohli důstojně dožít, jednal donedávna kraj s městem Jablonec nad Nisou. To poskytlo pozemek naproti bývalé jablonecké porodnici. „I tato varianta zůstává nadále ve hře, ale fakt je, že ta liberecká je reálnější,“ řekl Petráček. Liberecký hospic by měl osmadvacet lůžek a přestavba vily by přišla odhadem na sedmdesát až osmdesát milionů korun. Zřizovatelem by byl Liberecký kraj a o náklady na provoz by se podělil společně s městy, obcemi a terénní Hospicovou péčí svaté Zdislavy. „Letos chceme dát dohromady projektovou dokumentaci,“ upřesnil Petráček. V domě, který kdysi postavili jako sirotčinec, by byly pokoje pro pacienty, vedle administrativní budova. „Peníze na stavbu chceme rozdělit do dvou let, takže by to nebyla tak velká zátěž pro krajský rozpočet,“ plánuje Petráček. Liberecký kraj je vedle Karlovarského jediným, kde ještě není dům pro lidi trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stadiu. Umírajícím slouží speciální pokoje hospicového typu v nemocnicích v Liberci, České Lípě, Semilech a Turnově, kde mohou s pacienty pobývat i příbuzní. „Tyto pokoje zůstanou i nadále,“ dodal Petráček. Hospic v Libereckém kraji O záměru postavit hospic mluví politici v kraji přes deset let. V květnu 2001 vzniklo v Jablonci občanské sdružení pro zbudování hospice s 25 až 27 místy. V únoru 2008 založili Občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj. Od května 2009 funguje v Liberci terénní Hospicová péče svaté Zdislavy. Během loňska nemocnice v kraji zřídily ve spolupráci s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s. Rodinné pokoje, kde mohou být s nemocnými i příbuzní. Kamenný hospic nyní plánuje kraj v ulici U Sirotčince v Liberci. Milada Prokopová, Mladá fronta   Pevně věříme, že situace se vyvine takovým způsobem, aby byla naplněna naše vize pro všechny potřebné a zúčastněné – umírající obyvatele v našem regionu a jejich spoluobčany, kteří tuto službu – doprovázení umírajících – chtějí vykonávat. Děkujeme všem, kteří  ze svého místa a podle svých možností pomáhají tuto vizi uskutečnit. Tým HPSZ _________________________________________________

Smlouva o spolupráci s Hospicovou péčí sv. Zdislavy
.

2.9.2010 Rada kraje v rámci postupných kroků směřujících k výstavbě kamenného hospice schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Hospicovou péčí sv. Zdislavy o.p.s. Ani v této době, v kraji zasaženém povodněmi a následně v době odstraňování škod po povodních, tak nezanikla myšlenka podpory zajištění hospicové a palitativní péče. zdroj: Liberecký kraj

Kraj podepsal smlouvu o spolupráci s Hospicovou péčí sv. Zdislavy jako velký krok ke kamennému hospici.
.

Rada Libereckého kraje v rámci postupných kroků směřujících k výstavbě kamenného hospice odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci s Hospicovou péčí sv. Zdislavy o.p.s. Jedná se o zásadní dokument, který povede k naplnění cíle rady LK, a to je uskutečňování reálných kroků vedoucích k výstavbě kamenného hospice. V této smlouvě se již reálně hovoří o termínech přípravy projektové dokumentace a dále i o finanční podpoře LK, a to ve výši 2 mil. Kč, z čehož vyplývá, že na přelomu roku 2011-2012 začnou stavební práce, které povedou k výstavbě kamenného hospice v našem kraji. „Touto smlouvou bude mít LK daleko větší prostor při jednáních o možných lokalitách na výstavbu kamenného hospice. Můžu potvrdit, že už v této chvíli jednání probíhají a předpokládám, že výsledky budou jasné do konce měsíce září„, říká radní Petráček. LK a Obecně prospěšná společnost sv. Zdislavy se zároveň v této smlouvě zavazují iniciovat v nejbližší době založení subjektu, jehož členy budou kromě společnosti a LK i města a obce LK, která budou mít zájem finančně se podílet jak na samotné výstavbě, tak i na provozu kamenného hospice. LK se v této smlouvě zavazuje k uvolňování finančních prostředků na provoz hospice a to ve výši až do 15%, maximálně však 5.000.000 Kč. Tato smlouva řeší i dotaci na samotnou výstavbu, která bude řešena až po samotném obdržení stavebního povolení další smlouvou mezi LK a sv. Zdislavou. Důvody, proč byla uzavřena spolupráce mezi LK a Hospicovou péčí  sv. Zdislavy jsou následující: dlouhodobá spolupráce v paliativní a hospicové péči, jediný subjekt, který poskytuje tento druh služby na území LK a zájem sdružení provozovat hospic. Při tvorbě této dohody vycházel Liberecký kraj ze zkušeností kolegů z jiných krajů. Myslím, že touto smlouvou byl dán skutečný základ pro iniciaci vybudování kamenného hospice v našem kraji,“ řekl radní Pavel Petráček.

Stavba a provozování lůžkového hospice je navazujícím projektem na Domácí hospicovou péči. Představuje především možnost zajištění péče o ty pacienty v terminálním stádiu, kteří  nemohou z rodinných či zdravotních důvodů využívat  domácí péči.

Proto se od počátku založení naši společnosti o přípravu projektu, stavbu i samotné zajištění provozu intenzivně zajímáme. V roce 2009 jsme zpracovali ve spolupráci s projektantem z ateliéru DOMUS Prachatice, s.r.o. architektonickou studii  na využití pozemku bývalého kina ve Vratislavicích. Přesto, že tento pozemek nakonec zastupitelstvo využilo pro jiné účely, Vratislavice pro nás zůstaly jednou z nejatraktivnějších lokalit.
.
V roce  2010 byla po řadě jednání a společných návštěvách několika  lůžkových hospiců uzavřena „Smlouva o spolupráci“ mezi naší společností a Libereckým krajem. Tato smlouva stanovuje postup pro zajištění projektu, budoucí stavby a provozování lůžkového hospice.

.
V současné době probíhá intenzivní jednání s Jabloncem nad Nisou, který poskytl pro stavbu pozemek na Turnovské ulici (k.ú. Jablonec nad Nisou, č.p. 2609/11)  a v této chvíli probíhá zpracování studie realizovatelnosti.  Další variantou, kterou jsme zvažovali, byla také budova bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici a v neposlední řadě  jsme dostali nabídku na možnost  využití pozemku fary ve Vratislavicích, která by po rekonstrukci a výstavbě nového lůžkového bloku tak jako ostatní zvažované varianty plně vyhovovala potřebám našich pacientů.
.
V ostatních krajích České republiky, kde hospice již fungují, je hospicová a paliativní péče koncipována podle anglického modelu, který v sobě zahrnuje lůžkový hospic a k tomu terénní domácí hospicovou péči. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR, které jsme řádnými členy, podporuje tento anglický model, neboť se v našich podmínkách osvědčil, o čemž vypovídá existence 14 fungujících lůžkových hospiců a domácí hospicové péče.
.
O odlišnostech mezi nemocničním lůžkem a lůžkem hospicovým jsme se mohli přesvědčit nejen ze zkušeností ostatních provozovatelů hospiců, ale i ze zkušeností vlastních, které jsme načerpali v mnoha stážích v hospicích v naší zemi, ale  i v zahraničí. Chceme nabídnout realizaci projektu lůžkového hospice, který by byl financován vícezdrojově.  A to jak z prostředků Libereckého kraje, které je i pro nás jednou z prioritních, tak i s využitím státních dotačních titulů vyčleněných na tento segment zdravotní a sociální péče a v neposlední řadě za přispění soukromé sféry a příspěvků z řad občanů.