Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou pomoc budete odměněni. Ať už nabídnete dobrovolnou práci nebo nějakou formu finančního daru, vždy tím uděláte nejen krok k ostatním, ale i k sobě.

Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí.

Služby poskytované naší organizací by se neobešly bez podpory mnoha z Vás, sponzorů, dárců, přátel a dobrovolníků – Vám všem chceme vyjádřit naše poděkování za to, že můžeme poskytovat kvalitní péči. A Vám všem náleží místo na našich webových stránkách.

Hospic sv. Zdislavy je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přeje být. Pomáháme tuto situaci změnit.Nemáme předem jisté peníze a tedy ani existenci. Jsme organizací neziskovou. Provoz hospicové péče a mzdy hradíme výhradně z grantů a darů právnických a fyzických osob. To všechno dohromady však stále nestačí pokrýt všechny potřebné náklady.