Úhrada pobytu

Uživatelé jsou ubytováni na jednolůžkových pokojích. Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrada za ubytování je stanovena ve výši 210,- Kč/den, úhrada za stravu ve výši 170,- Kč/den. Úhrada za péči je ve výši 130,- Kč/hod provedené péče s přihlédnutím přiznanému stupni závislosti na pomoci druhé osoby, maximálně do 400,- Kč/den.

V případě, že klient, který nepobírá žádný příspěvek na péči, později tento příspěvek získá, bude tato okolnost zohledněna v platebním výměru. Tzn., bude-li uživateli přiznán příspěvek ve stupni I. či II. bude mu ponechán za tu dobu, kdy pobýval v zařízení a ještě ho nepobíral. V případě, že mu bude přiznán příspěvek ve stupni III. či IV., bude v platbě zohledněn rozdíl mezi stupněm I.,II. a III., IV.

 

Lůžkový hospic – pobytová odlehčovací služba

Strava 170,- Kč/den
Ubytování 210,- Kč/den
Výše úhrady z péči se odvíjí od přiznaného příspěvku na péči takto:
Platba za péči 0., I.,II., stupeň přiznaného příspěvku 200,- Kč
Platba za péči 0., I.,II., stupeň přiznaného příspěvku 300,- Kč
Platba za péči 0., I.,II., stupeň přiznaného příspěvku 400,- Kč

Platit je možné po domluvě buď poštovní poukázkou, nebo bezhotovostní platbou na bankovní účet číslo 996 005 329 / 0800. Platí se dle vyúčtování po skončení péče. Ceník je platný od 1.1.2019. Strava se skládá ze čtyř případně pěti jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře pro osoby s diabetickou dietou).