Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby platný od 1. 1. 2016

Úhrada za péči je 120,-Kč/ hodinu dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů, maximálně do 400,- Kč/ den.

V případě, že klient, který nepobírá žádný příspěvek na péči, později tento příspěvek získá, bude
tato okolnost zohledněna v platebním výměru. Tzn., bude-li uživateli přiznán příspěvek ve stupni
I. či II. bude mu ponechán za tu dobu, kdy pobýval v zařízení a ještě ho nepobíral. V případě, že
mu bude přiznán příspěvek ve stupni III. či IV., bude v platbě zohledněn rozdíl mezi stupněm I.,
II. a III., IV.

 Základní činnost  Stupeň závislosti 0,I,II  Stupeň závislosti III Stupeň závislosti IV
Strava / den  170,-  170,-  170,-
 Ubytování/ den  210,-  210,-  210,-
 Celodenní péče  200,-  300,-  400,-
 Celkem platba za den  580,-  680,-  780,-

Strava se skládá ze čtyř případně pěti jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře pro
osoby s diabetickou dietou).

Platit je možné po domluvě buď poštovní poukázkou, nebo bezhotovostní platbou na bankovní
účet číslo 996 005 329 / 0800. Platí se dle vyúčtování po skončení péče, nebo po uplynutí