120,- Kč za každou započatou hodinu v době 7:00-20:00.

140,- Kč za každou započatou hodinu v době 20:00-7:00 a během víkendu.

V případě služby delší než čtyři hodiny se sazba za každou další hodinu snižuje na 80,- Kč. Vyžaduje-li celkový stav klienta péči dvou pracovníků, je sazba zvýšená o 60,- Kč za hodinu.

 

Platnost od 1.1. 2016