120,- Kč za každou započatou hodinu v době 8:00-20:00.

140,- Kč za každou započatou hodinu v době 20:00-8:00 a během víkendů a svátků

V případě služby delší než čtyři hodiny se sazba za každou další hodinu snižuje na 80,- Kč.

Vyžaduje-li celkový stav klienta péči dvou pracovníků, je sazba zvýšená o 60,- Kč za všechny hodiny.