top of page

Podpora v nejistotě: profesionální poradenství v hospici

Díky grantu programu na podporu paliativní péče Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové absolvovala vedoucí poradny Alena Malečková půlroční Kurz krizové intervence.

Děkujeme za podporu profesionálního týmu našich poradců.


Když nemoc, umírání a smrt vstoupí do života, není snadné vše zvládnout. Proto jsou tu kromě zdravotníků a pečovatelů také odborně školení a zkušení poradci. Obrátit se na naši bezplatnou poradnu kdokoli. V hospici najdete pomoc pro sebe i pro rodinu.


Profesionální poradenství je pomocnou rukou a průvodcem v nejistotě a hledání cesty, jak vše složité a náročné, co se při nemoci a umírání děje, uchopit a projít tím co nejlépe. Na pracovníky poradny se obracejí rodinní pečující, kteří se vyrovnávají těžkou situací, kdy řeší nejen péči, ale zátěžové situace, které s sebou umírání blízké osoby nese, To může znamenat jak vztahové tak ryze osobní krize.


V hospici se setkáváme s klienty a jejich blízkými v hraničních životních situacích. V těžkém období se stáváme jejich průvodci nelehkou situací závěru života těžce nemocného, jeho nejbližších členů rodiny, partnerů i pečujících osob. Služba v hospici je náročná pro všechny pracovníky. Ti často potřebují pomoc při vyrovnání se s dopady a zátěží, jakou je umírání a konečnost života. Na poradce se obracejí i dobrovolníci, kteří věnují svůj čas hospici a také jich se téma smrti dotkne.


Náš tým je připravený pomoci klientům, zaměstnancům nejen našeho hospice, ale a všem kdo potřebují poradit. Jsme pro vás k dispozici pro osobní, tak i telefonickou intervenci.

Comments


bottom of page