Terénní zdravotní péče je forma odborné zdravotní péče poskytované v domácím prostředí klienta. Je určena pro pacienty jakéhokoli věku vyžadující pravidelnou a dlouhodobou péči zdravotníků, ale jejichž stav již nevyžaduje hospitalizaci a soustavnou přítomnost lékaře. Sestry spolupracují s ošetřujícím lékařem tak, aby péče přispěla k co nejrychlejšímu uzdravení a získání soběstačnosti. Domácí prostředí je pro nemocného přirozené a samo pomáhá při zvládání zdravotních obtíží.

Smlouvu máme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) a Oborovou zdravotní pojišťovnou (207), Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR (211).

Dojezdová vzdálenost je 30 km od Liberce.

Nabídka služeb:  

  • aplikace injekcí i.m., s.c.
  • odběry krve – uzavřený systém Vacutainer
  • převazy operačních ran, dekubitů, bércových vředů a ostatních ran
  • péče o stomie, močové katetry
  • podávání parenterální terapie
  • měření TK, glykémií
  • edukace a psychická podpora rodiny