Ceník úhrad za poskytování hospicové péče platný od 1. 1. 2023

  •  Za služby nezdravotního charakteru nad rámec plateb zdravotních pojišťoven hradí uživatel služby od 1.1.2023 částku ve výši 500 Kč/den a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Tato dávka připadá zařízení, které poskytuje sociální služby, a to jako speciálnímu lůžkovému zařízení hospicového typu.
    Platí se dle vyúčtování po skončení péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce bezhotovostně přes bankovní účet nebo poštovní složenkou.
  • V případě obtížné sociální situace uživatele služby, kdy by měla být případná insolvence jedinou překážkou přijetí, lze po dohodě poplatek snížit či prominout.
  • Rodinný příslušník či jiná doprovázející osoba může využít přistýlku na pokoji za 200 Kč/za noc. Může si též objednat stravování v kuchyni, či využít kuchyňku na každém z oddělení a stravovat se z vlastních zásob.
  • V lůžkovém hospici je možnost stáží a kurzů. Cena za stáž je 500 Kč/den a cena za kurz je 500 Kč/hodina.