Ceník úhrad za poskytování hospicové péče platný od 1. 1. 2020

 

  • Za služby nezdravotního charakteru nad rámec plateb zdravotních pojišťoven hradí uživatel služby částku ve výši 350,- Kč/den a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Tato dávka připadá zařízení, které poskytuje sociální služby, a to jako speciálnímu lůžkovému zařízení hospicového typu.

       Platí se dle vyúčtování po skončení péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce bezhotovostně přes bankovní účet nebo poštovní složenkou.

       Od 1.10.2020 se zvyšuje úhrada za lůžkový hospic na 400,- Kč/den.

 

  • V případě obtížné sociální situace uživatele služby, kdy by měla být případná insolvence jedinou překážkou přijetí, lze po dohodě poplatek snížit či prominout.

 

  • Rodinný příslušník či jiná doprovázející osoba může využít přistýlku na pokoji za 100,- Kč/za noc. Může si též objednat stravování v kuchyni, či využít kuchyňku na každém z oddělení a stravovat se z vlastních zásob.

 

  • V lůžkovém hospici je možnost stáží a kurzů. Cena za stáž je 500,- Kč/den a cena za kurz je 500,- Kč/hodina.