top of page

Střípky z hospice

Bezprostředně po smrti

Chvíle ticha Nebuďme hned aktivní. Nechme na sebe působit ticho a výjimečnost takové situace. Někteří by se třeba rádi modlili, např....

Poslední chvíle

Kóma Někteří lidé upadají v posledních dnech do kómatu. Z mnohých výpovědí lidí, kteří byli klinicky mrtvi a zase se vrátili k životu,...

Tělesné změny

Bolest Dnes je možné zajistit skoro pro všechny lidi v poslední fázi života prostředky zmírňující bolest. Léčba bolesti opiáty umožňuje...

bottom of page